h
1 mei 2004

1 Mei toespraak

We staan hier bij het graf van Willy Geitz. Ik ken hem vanuit het Nivon, het vroegere Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Willy gaf daar een cursus Esperanto, een wereldtaal die letterlijk "hoop" betekent. Hoop op een betere wereld door een goede onderlinge verstandhouding. Hier op zijn graf staat in die taal de spreuk "batalata, amata", wat strijdbaar en geliefd betekent. Het is Willy Geitz ten voeten uit. Een vrije socialist van het zuiverste water. Hij maakte deel uit van een beweging die haar stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van deze streek.
Harmen van Houten heeft dat prachtig beschreven in zijn boek "Anarchisme in Drenthe, levensherinneringen van een veenarbeider".

Lees verder
29 april 2004

Actie tegen ontruiming uitgeprocedeerde asielzoekers

In ons land bevinden zich 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze mensen hebben onder de oude wet vaak langdurig moeten procederen voor ze duidelijkheid kregen over hun status. De beide kabinetten 'paars' hebben asielzoekers jarenlang laten wachten; velen van hen zijn in die tijd behoorlijk geïntegreerd. Velen ook kregen hier kinderen die als Nederlandse burgers opgroeiden.

Lees verder
27 maart 2004

Openheid over Irak

Op 20 maart 2003 begon de oorlog van de "coalition of the willing" tegen Irak. Tegen de wil van de overgrote meerderheid van de bevolking, en gebaseerd op schimmige overwegingen en feiten, steunde Nederland een omstreden "preventieve" oorlog tegen een land dat de westerse wereld met massavernietigingswapens zou bedreigen.

Lees verder
22 december 2003

SP voor referendum stadstheater

Donderdag 18-12-2003 is de gemeenteraad van Emmen met 24 tegen 12 stemmen "in principe" akkoord gegaan met de bouw van een nieuw theater en het centrum voor de kunsten CQ. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat het college van B en W het komende voorjaar de financiële gevolgen goed in kaart brengt. Volgens de gemeente bedragen de totale bouwkosten nu ruim 40 miljoen euro. Een gigantisch bedrag waarvan de gemeente nu zelf al aangeeft nog niet te weten hoe dat geld bijeen moet worden gebracht. Hierbij werd wel alvast aangegeven dat de jaarlijkse lasten voor de gemeente hoger zullen uitvallen dan de tot nu toe iedere keer genoemde 1,1 miljoen euro.

Lees verder
22 november 2003

SP trekt aan de bel vanwege kosten renovatie Raadhuis

Tijdens de solidariteitsactie die de SP afdeling Emmen al enkele zaterdagen houdt in de Weiert heeft de SP het publiek gewezen op de exorbitante uitgaven die het college van Burgemeester en Wethouders denkt te moeten maken om een deel van het gemeentehuis te renoveren.

Lees verder
11 november 2003

Algemene beschouwingen 2004

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad heeft de fractievoorzitter van het DOP (Drentse Ouderen Partij) in aansluiting op de eigen beschouwingen, die in hoofdzaak gericht waren op de voorkeur voor het opknappen van de Muzeval boven een nieuw te bouwen theater waarvan de kosten begroot worden op 31 miljoen Euro maar die in werkelijkheid vermoedelijk de 50 miljoen te boven zullen gaan, het contract met Alcides en de nieuwe vervoersvoorzieningen in het kader van de WVG, hoofdpunten uit de Algemene Beschouwing van de SP voorgelezen waarvoor dhr. Schoo nog 3 minuten resteerden.

Lees verder
5 november 2003

Actie tegen sloop

Naar aanleiding van de voorlichtingsavond op 5 november om 19.00 uur in de Schanskuil te Emmerschans roept de SP afdeling Emmen op tot stopzetting van het sloop- en verkoopbeleid van sociale woningbouw.

Lees verder
3 november 2003

Open brief aan Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dames en heren leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanavond gaat u zich voorbereiden op de invoering van de wet werk en bijstand. De gemeente Emmen moet nu zelf inhoud geven aan het uitvoeren van deze wet.

Lees verder
2 november 2003

Actie bij NS station

Uit verontwaardiging over de steeds slechter wordende dienstverlening bij de NS heeft de SP afdeling Emmen op 2 november, de eerste zondag dat het station Emmen gesloten blijft, op elke toegangsdeur van dit station de tekst bevestigd: DICHT? Pak de trein terug van de NS!

Lees verder
1 november 2003

De Wet Water en Brood

Zaterdag 1 november heeft onze afdeling met veel succes een heel gezellige actiemiddag gehouden in het winkelcentrum De Weiert. We hebben de mensen geattendeerd op de nieuwe Wet Werk en Bijstand die de SP terecht de Wet Water en Brood noemt omdat er onder de nieuwe wet weinig meer over blijft voor de minima. De informatiebrochure verkocht goed.

Lees verder

Pagina's