h

Actie tegen ontruiming uitgeprocedeerde asielzoekers

29 april 2004

Actie tegen ontruiming uitgeprocedeerde asielzoekers

In ons land bevinden zich 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze mensen hebben onder de oude wet vaak langdurig moeten procederen voor ze duidelijkheid kregen over hun status. De beide kabinetten 'paars' hebben asielzoekers jarenlang laten wachten; velen van hen zijn in die tijd behoorlijk geïntegreerd. Velen ook kregen hier kinderen die als Nederlandse burgers opgroeiden.

En dan ineens is er een kordate minister die bepaalt dat er onder die eindeloze processen maar eens een streep gezet moet worden en al die duizenden asielzoekers terug moeten. Zij vindt er nog wel 2.200 'gevallen' onder die dermate schrijnend zijn, dat die een generaal pardon krijgen.

Van Harte Pardon is een initiatief dat pleit voor een generaal pardon voor alle 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers. VHP vindt:

  1. dat we de mensen valse hoop hebben gegeven door ze zo lang in onzekerheid te laten over de afloop van de procedures. Je kunt hen niet de dupe laten zijn van het falen van de overheid;
  2. dat je niemand kunt vragen om aan te merken wie er 'schrijnend geval' is. Je kunt mogelijk de doodstraf over iemand afroepen, wanneer je hem of haar (of het gezin) niet als schrijnend aanmerkt. De persoon die de selectie moet toepassen, komt in grote gewetensnood;
  3. dat je politie, marechaussee of M.E. niet mag opzadelen met ontruimingsacties. Vele van deze mensen zouden daardoor ook in gewetensnood komen. Het gaat immers niet om criminelen.

In Drenthe gaat het om zo'n driehonderd uitgeprocedeerde asielzoekers. VHP wil een 'menselijk schild' om het huis vormen, wanneer het daadwerkelijk tot huisuitzetting komt (overigens zullen we niet bij alle ontruimingen aanwezig kunnen zijn). Ook wanneer de betrokkenen niet direct naar het oorspronkelijke land worden uitgezet, maar via een uitzetcentrum (speciaal ingericht om o.a. het geweten van de burgemeesters te sussen).
We moeten niet toelaten dat mensen, vaak met kinderen, uit hun maatschappelijk/sociale verband worden gerukt, kinderen van school gehaald, medische behandelingen worden onderbroken, enz.

VHP pretendeert niet op deze manier de uitzetting te kunnen voorkomen, maar wil wel tot het uiterste aantonen hoe onmenselijk het asielbeleid is. Wij roepen SP'ers op zich aan te sluiten bij de vrijwilligers voor het 'menselijk schild'.
Daar zijn veel mensen voor nodig, omdat het gaat om veel ontruimingen en ook op momenten dat niet iedereen kan (mogelijk 's nachts).

Ter ondersteuning van de acties kunt u een training volgen, die gegeven wordt door de Activistenschool. Deze training wordt gehouden in Emmen, op 5 juni van 13.00 - 17.00 uur, locatie volgt nog.
Geef u op voor het 'menselijk schild' en voor de training!

Namens Van Harte Pardon-Drenthe,
Marijke van den Broek

U bent hier