h
5 september 2004

Bijzondere bijstand en de uitvoering CHRONISCH zieken

In de brief van de minister van SZW {verzamelbrief d.d. 24.8.2004}, deelt de minister mede met de gemeenten overeen te zijn gekomen dat de extra gelden die beschikbaar zijn voor chronisch zieken en gehandicapten in 2004, ook besteed dienen te worden.

Lees verder
4 september 2004

De Groene Weg naar een Behouden Natuur

Terwijl de Stichting Bescherming Zandgat Schanswal na de ongegrondverklaring van de bezwaarschriften de handschoen opnam en in beroep ging, heeft de SP afdeling Emmen naar andere wegen gezocht om de natuur bij het Zandgat van Jansen tegen kap te beschermen.

Lees verder
20 augustus 2004

Laat de bijzondere natuur van het "Zandgat van Jansen" in zijn waarde!!!

Mens, plant en dier vinden, omsloten door Schanswal, Laan van het Kwekebos en rondweg, een uniek natuurgebied dat we graag in zijn volle omvang zouden willen behouden. Wij doen hier een oproep aan gemeente en eigenaar geen afbreuk te doen aan dit gebied door er te gaan kappen en bouwen. Ook roepen wij recreanten op geen zwerfafval achter te laten en eventueel aangetroffen afval zo mogelijk mee te nemen en in een container te deponeren. Wees zuinig op dit gebied. Hieronder vindt u een namenlijst van al degenen die deze oproep ondersteunen. (De adressen zijn ons bekend, maar worden om privacyredenen niet vrijgegeven).

Lees verder
8 augustus 2004

Het Zandgat van Jansen, wat doet de SP afdeling Emmen?

Een kort historisch overzicht van activiteiten rond het zandgat.

Lees verder
4 augustus 2004

Het Zandgat van Jansen, hoe wordt de natuur beschermd?

Das en Boom, een organisatie die veel ervaring heeft op het gebied van natuurbescherming heeft ons de volgende inlichtingen kunnen verschaffen: Grasmus, Gekraagde Roodstaart, Geelgors en Roodborsttapuit komen voor op de rode lijst. Helaas hebben rode lijsten geen wettelijke status, daar kunnen we geen rechten aan verbinden.

Lees verder
3 augustus 2004

Het Zandgat van Jansen, de stand van zaken juli 2004

Tegen de afgegeven kap- en bouwvergunning zijn bezwaarschriften ingediend door: Stichting Bescherming Zandgat Schanswal, KNNV, Nivon, VBBN, WNF en 90 "natuurlijke personen" waarvan de meesten gebruik hebben gemaakt van het door de SP verspreide bezwaarschrift. Het bezwaarschrift van de Stichting Bescherming Zandgat Schanswal was medeondertekend door 22 personen. Op 12 mei werd een hoorzitting gehouden.

Lees verder
17 juli 2004

Grote actie in Ter Apel

Op 4 juli 2004 is een grote actie georganiseerd door SP afdeling Stadskanaal-Vlagtwedde in samenwerking met Groen Links en vluchtingen werk. Hier volgen wat impressies van deze dag.

Lees verder
17 juli 2004

Steunfractie actief

Van de steunfractie.
De openbare vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en economie van de gemeente Emmen 12 mei 2004. Namens de SP maakt dhr. Hendriks gebruik van het inspreekrecht over het eindverslag commissie Fonds Maatschappelijke Participatie.

Lees verder
16 juli 2004

Hek of muur.....de discussie

Het Internationale Gerechtshof in Den Haag oordeelde vorige week vrijdag (9 juli 2004) dat het veiligheidshek dat Israël tussen haar grondgebied en de Palestijnse gebieden gebouwd heeft niet legitiem is en moet worden afgebroken. Vandaag (15 juli 2004) spreken de Verenigde Naties over de kwestie. Metro beet alvast het spits af met SP-Kamerlid Harry van Bommel ("Die muur moet weg") en schrijver Leon de Winter ("Het is geen muur maar een hek en dat hek moet blijven").

Lees verder
29 juni 2004

Het ergste wat er met deze mensen kan gebeuren is dat ze worden vergeten

Het zal u niet ontgaan zijn: Harry van Bommel en Anja Meulenbelt waren in Emmen. Als lokale afdeling hebben we geprobeerd er zoveel mogelijk bekendheid aan te geven. Via onze website hebben we u proberen te informeren, maar ook via de pers. En uiteraard via een mailing. Uiteindelijk kwamen er een twintigtal SP-ers opdagen. In totaal waren er dertig bezoekers.

Lees verder

Pagina's