h

De SP afdeling Emmen roept de gemeente op het dakloosheidprobleem aan te pakken.

3 november 2004

De SP afdeling Emmen roept de gemeente op het dakloosheidprobleem aan te pakken.

Het signaleren van slapende daklozen in de beschutte gemeenschappelijke ruimte van de entree van een flatgebouw aan het Noorderplein is voor de SP-afdeling Emmen aanleiding geweest het gemeentebestuur te wijzen op diens verantwoordelijkheid om ook in onze gemeente het recht op wonen, een van de belangrijke mensenrechten, te respecteren en te realiseren.

Zij vraagt de gemeente na te denken over mogelijkheden daklozen op te vangen op een menswaardige manier die in overeenstemming is met de behoeften van de dakloze zelf. Zij stelt daarom voor dat de Commissie "Wonen en Ruimte" met de daklozen in gesprek gaat. Zij doet bovendien een voorstel te onderzoeken of het mogelijk is dat bij het nieuwe politiebureau cellen worden bijgebouwd waar daklozen per etmaal een sleutel voor kunnen ophalen bij de 24-uur geopende balie.


Brief aan gemeentebestuur bijgesloten

Tantas Casas sem Gente, tanta Gente sem Casa
(Zoveel huizen zonder mensen, zoveel mensen zonder huizen)

Aan College van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad van de gemeente Emmen AFSCHRIFT aan Cliëntenraad van de gemeente Emmen.

Emmen, 28-10-2004

Geacht College, geachte leden van de Raad, geachte cliëntenraadsleden,
De winter staat weer voor de deur en het probleem van de strenger wordende koude steekt weer de kop op nu flatbewoners zich een ongeluk schrikken bij het aantreffen van slapende daklozen in de beschutte gemeenschappelijke ruimte van de entree.

Wij willen het er niet over hebben hoe fortuinlijk deze flatbewoners zijn dat zij na de schrik naar hun verwarmde appartement kunnen gaan en met een kalmerende borrel van de schrik kunnen bekomen.
Onze aandacht gaat liever uit naar de in zijn rust gestoorde slaper die zich op die plek toch al niet in alle gemoede heeft neergelegd, wetende dat hem die vermetele daad niet in dank zou worden afgenomen, maar toch een schrobbering verkoos boven de eerste nachtvorst buiten.

Een onzer leden heeft vorige winter in de cliëntenraad het schrijnende verhaal aangehoord van een dakloze die ten einde raad een onbewoond pand heeft gekraakt. Hij vertelde hoe hij bij 10 graden onder nul naar Groningen was gegaan in de hoop daar een plaats te bemachtigen in het nieuwe slaaphuis, maar helaas, het was al volgeboekt. Hij heeft toen, vernikkelend van de kou, de hele nacht door de stad gezworven, op het laatst huilend als een klein kind. Zijn noodkreet: "moet ik op die manier blijvend gestraft worden omdat ik er financieel niet meer uit kon komen?" is de cliëntenraadsleden beslist door merg en been gegaan.

Momenteel zijn er steeds meer mensen die er financieel niet meer uitkomen. De GKB weet hoe sterk de toename is. Woningcorporaties hebben weinig clementie met mensen die eens huurschuld hebben gehad. In plaats van rekening te houden met de economische teruggang en de moeilijker wordende financiële situatie van mensen door sociaal te bouwen worden er steeds meer sociale woningen afgebroken en komen er alleen duurdere woningen voor terug. De SP waarschuwt al jaren, dat dit een minima onvriendelijk beleid is. Duurdere woningen en economische achteruitgang hebben onherroepelijk meer dakloosheid tot gevolg.

Dakloosheid is al jarenlang een groot probleem, maar hoe vaak (hoe zelden!) heeft dit op de politieke agenda van de gemeente gestaan? Het recht op wonen is een erkend mensenrecht. Het wordt bovendien onderschreven door diverse internationale conventies. Een maatschappij die zich voorstaat op het respecteren van de mensenrechten dient - bij enige signalering van gebrek hieraan - een gebrek onmiddellijk op de agenda te plaatsen en oplossing hiervoor te zoeken. Een gemeente waar dit probleem speelt heeft een hiervoor verantwoordelijk bestuur dat het mensenrecht dient te herstellen met voorrang boven enig ander probleem in de gemeente.

De winter staat weer voor de deur. Het probleem is gesignaleerd en het is daarom de hoogste tijd bevredigende oplossingen te zoeken. De oplossingen hadden er eigenlijk al moeten zijn, want de eerste nachtvorst heeft zich al gemeld en ieder zal het met mij eens zijn dat in die omstandigheid het woonrecht voor iedereen gerealiseerd behoorde te zijn.

We praten over theater, over BVO, over gemeentehuisverbouwing. Er wordt een nieuw politiebureau gebouwd. Maar het daklozental is groter geworden en wij hebben nog niet waargenomen dat ons stadsbestuur zich over dit probleem heeft gebogen. Wij willen er op wijzen, dat het verstrekken van een doos geen oplossing is maar veeleer een accentuering van de mensonterende behandeling die wij de woningloze bieden vanuit onze comfortabele gebouwen.

Zeker, het Leger des Heils heeft zich het lot van de dakloze aangetrokken en enige voorzieningen getroffen. Bekend is echter, dat het gebrek aan privacy in vele gevallen een te belemmerende factor is voor de dakloze om met genoegen van de voorzieningen van het Leger de Heils gebruik te maken. Eventueel benut men de voorzieningen nog tegen wil en dank. Bovendien voorziet het Leger des Heils niet in dagopvang. Wonen (het recht op - ) is toch wel anders.

Roep eventueel eens de daklozen bij u in de commissie W&R en vraag wat zij zich voorstellen van goede opvang.
Denk er eens over na of er bijvoorbeeld bij het politiebureau geen cellen bijgebouwd kunnen worden waar daklozen per etmaal een sleutel voor kunnen ophalen bij de 24-uur geopende balie. Het nieuwe politiebureau ligt buiten woongebied zodat er geen omwonendenklachten zullen binnenkomen. Bovendien is er toezicht.

Dames, heren, zoek naar alternatieven. Neem uw verantwoordelijkheid en weet waar de prioriteiten liggen. Heb erbarmen. Laat Emmen hier een voorbeeldrol spelen. U wilt immers Meer Met eMMen!!!

Namens de SP afdeling Emmen,
W. Moinat , secretaris

U bent hier