h
17 oktober 2004

SP sprak in

Hieronder volgt de tekst zoals die is ingesproken op 14-10-2004 tijdens de commissievergadering, bestuur, economie en middelen.

Lees verder
2 oktober 2004

SP Drenthe doet mee aan de demonstratie in Amsterdam

Op initiatief van de SP-afdeling Emmen zijn zaterdagochtend 2 bussen vertrokken gevuld met demonstranten uit Emmen, Coevorden, Hoogeveen, Meppel en Steenwijk richting de grote manifestatie in Amsterdam. In Hoogeveen hebben we nog wat extra mensen opgepikt die inzagen dat ze met de trein niet meer op tijd in Amsterdam aankwamen.

Lees verder
26 september 2004

Ga mee demonstreren tegen het kabinetsbeleid

Op zaterdag 2 oktober demonstreren zowel de vakbonden als platform "Keer het tij" in Amsterdam tegen het beleid van kabinet Balkenende 2. Volgens ons is het van enorm belang dat de demonstratie een groot succes wordt. Wij roepen daarom iedereen op mee te doen. Om dit voor iedereen mogelijk te maken regelen we goedkoop busvervoer uit Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel.

Lees verder
26 september 2004

Breed gedragen acties tegen dit kabinet op 2 oktober in Amsterdam.

Waar is de regering toch mee bezig?
Samengevat kun je zeggen dat het kabinet ons sociale stelsel wil afbreken. Het is een combinatie van ordinair bezuinigen - om het begrotingstekort van minister Zalm te verminderen - en ideologie: CDA en VVD vinden dat burgers zelf meer verantwoordelijkheid moeten dragen. In feite komt dat erop neer dat je – ondanks dat je premie en belastingen opbrengt - zelf de rekening betaalt. Die mix van bezuinigingsdrift en "ieder-voor-zich-ideologie" heeft er al toe geleid dat de bijstand sterk is verslechterd.

Lees verder
7 september 2004

Overlijdens bericht

Op 7-9-2004 is de natuur van het zangat van Jansen overleden door geldzucht.

Lees verder
6 september 2004

Het doek is gevallen

Met de belofte van het AID in ons hart, dat ze er een controleur op af zouden sturen zodra er gekapt zou worden, hebben wij maandag tot bijna 16.00 de wacht gehouden bij het Zandgat om eventuele kapgegadigden te vertellen dat de ontheffing van de Flora- en Faunawet waar ze over beschikken niet geldig is voor de vleermuizen die in dit gebied wonen, zodat daar nog vergunning voor verleend moet worden.

Lees verder
5 september 2004

SP houdt de Wacht

Maandag 6 september zal de SP de wacht houden bij het Zandgat van Jansen om meteen in te kunnen grijpen als er kapmachines verschijnen.

Lees verder
5 september 2004

Bijzondere bijstand en de uitvoering CHRONISCH zieken

In de brief van de minister van SZW {verzamelbrief d.d. 24.8.2004}, deelt de minister mede met de gemeenten overeen te zijn gekomen dat de extra gelden die beschikbaar zijn voor chronisch zieken en gehandicapten in 2004, ook besteed dienen te worden.

Lees verder
4 september 2004

De Groene Weg naar een Behouden Natuur

Terwijl de Stichting Bescherming Zandgat Schanswal na de ongegrondverklaring van de bezwaarschriften de handschoen opnam en in beroep ging, heeft de SP afdeling Emmen naar andere wegen gezocht om de natuur bij het Zandgat van Jansen tegen kap te beschermen.

Lees verder
20 augustus 2004

Laat de bijzondere natuur van het "Zandgat van Jansen" in zijn waarde!!!

Mens, plant en dier vinden, omsloten door Schanswal, Laan van het Kwekebos en rondweg, een uniek natuurgebied dat we graag in zijn volle omvang zouden willen behouden. Wij doen hier een oproep aan gemeente en eigenaar geen afbreuk te doen aan dit gebied door er te gaan kappen en bouwen. Ook roepen wij recreanten op geen zwerfafval achter te laten en eventueel aangetroffen afval zo mogelijk mee te nemen en in een container te deponeren. Wees zuinig op dit gebied. Hieronder vindt u een namenlijst van al degenen die deze oproep ondersteunen. (De adressen zijn ons bekend, maar worden om privacyredenen niet vrijgegeven).

Lees verder

Pagina's