h

SP sprak in

17 oktober 2004

SP sprak in

Hieronder volgt de tekst zoals die is ingesproken op 14-10-2004 tijdens de commissievergadering, bestuur, economie en middelen.

Geachte commissie leden.
De SP maakt zich zorgen over de ontwikkelingen, in verband met de nog altijd niet gesloten CAO voor de WSW bedrijven waaronder, in Emmen, de EMCO groep.

Al vanaf eind juni is de lopende CAO WSW vervallen, pogingen van de vakbonden om te komen tot een nieuwe CAO zijn mislukt omdat de werkgevers geen onderhandelingsruimte naar de onderhandelingtafel mee hebben genomen, of anders gezegd, niets te bieden hadden. Volgens de SP is deze harde opstelling ten opzichte van het WSW personeel onterecht en onnodig, zij verdienen beter.

De SP is ervan overtuigd dat een goede cao in het belang is van zowel werkgever als werknemer, immers wat heeft een erkgever aan onrust onder het personeel, wat hebben zij aan personeel dat eenvoudig niet in staat is om aan de absurde eisen ten aanzien van werkomstandigheden en werkdruk te voldoen. In een correcte cao kunnen zowel werkgevers als werknemers zich in vinden en zullen zij alles doen om een succes te maken van hun baan en dus het WSW bedrijf.

Wij doen dan ook een dringend beroep op het college van B&W en uw commissie, om met de vakbeweging in een reëel overleg alsnog een CAO voor de WSW af te sluiten.

Het college van B&W is in de persoon van wethouder Evenhuis vertegenwoordigd in de commissie die onderhandeld met de vakbonden over de te sluiten CAO. Wij roepen u als commissie op om opdracht te geven aan het college van B&W om in de commissie van de VNG een meer positieve houding te kiezen zodat er alsnog binnen korte tijd een goede CAO afgesloten kan worden.

U bent hier