h
24 november 2005

Hoeveelheid asbest in Rietlanden is nihil

In de aarden wal bij het sportpark in de Emmerwijk Rietlanden is slechts een zeer kleine hoeveelheid asbest gevonden. De aangetroffen hoeveelheid is zo klein dat er aan saneren zelfs niet gedacht hoeft te worden. Dat blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van de gemeente Emmen is verricht na alarmerende berichten van de Emmer SP over asbest op de eerder genoemde locatie.

Lees verder
15 november 2005

Uitslag enquête in de Rietlanden

Hier volgt de uitslag van de op 7 en 8 november gehouden enquête in de buurt van het voetbalveld in de wijk
De Rietlanden.

Lees verder
11 november 2005

SP Emmen blij met voortschrijdend inzicht gemeente Emmen

De SP Emmen heeft de gemeente afgelopen dinsdag erop gewezen, dat zij resultaten naar buiten hebben gebracht van een onderzoek op een verkeerd taluud. Gisteren heeft de gemeente alsnog onderzoek laten doen op het juiste taluud. Wij zijn blij met dit voortschrijdende inzicht van de wethouder.

Lees verder
11 november 2005

Hoeveelheid asbest in woonwijk Rietlanden nihil

De eerste resultaten van het onderzoek naar het asbest in het talud bij het sportpark in de Rietlanden zijn bekend. In de oostelijke wal, tussen de woningen en het sportpark is de hoeveelheid asbest dusdanig dat het niet nodig is actie te ondernemen. Van de andere wal worden de resultaten morgen verwacht, maar het is bijna met zekerheid te zeggen dat ook hier de aangetroffen hoeveelheid ver onder de norm ligt.

Lees verder
5 november 2005

SP kondigt enquête aan bij Radio Emmen

Op zaterdag 5-11 is Rick Denkers geïnterviewd door Martin van Ballegooy in het Radio Emmen programma Tussenstation. In dit interview werd gesproken over het in de wijk De Rietlanden gevonden asbest en de reacties van de EMCO. Hierin kondigt hij aan dat er vanaf maandag bij de omringende huishoudens een enquête wordt gehouden met de vraag of de gemeente een voorlichtigs avond moet organiseren.

Lees verder
5 november 2005

SP houdt enquête in Rietlanden

Bewoners maken zich ernstige zorgen over hun gezondheid.
Na de vondst van asbest in de dichtbevolkte woonwijk de Rietlanden is er grote onrust ontstaan bij de bewoners. Volgens de website van de wijk Rietlanden hebben bewoners enige tijd geleden al bij de gemeente geklaagd over een dikke laag stof die van de bewuste wal afkwam. Het is logisch dat deze mensen zich nu ernstige zorgen maken. Om de vragen in kaart te brengen gaat de SP afdeling Emmen een enquête houden in de buurt. De uitkomsten van deze enquête zullen vervolgens aangeboden worden aan de gemeente.

Lees verder
2 november 2005

Emmen zet grond met asbest in Rietlanden af

De gemeente Emmen heeft het met asbest vervuilde stuk grond aan de Veldstukken in de Emmer wijk Rietlanden afgezet. Ze reageert hiermee op een onderzoek van de Socialistische Partij (SP). Die heeft vorige week bodemmonsters laten testen.

Lees verder
1 november 2005

Moinat lijstrekker van SP in Emmen

EMMEN - De SP zal volgend jaar in Emmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen worden aangevoerd door de 42-jarige Wim Moinat uit Zwartemeer. Dit blijkt uit de kandidatenlijst die onlangs door de leden is vastgesteld en in totaal vijftien namen teld.

Lees verder
31 oktober 2005

SP 2e kamerfractie stelt vragen over inzetten van WSW-ers als asbestsaneerders

De SP heeft in Emmer wijk De Rietlanden (*) asbest ontdekt in en op een talud nabij een sportveldcomplex. De werkvoorzieningschap de EMCO-groep uit Emmen is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het talud. Personeelsleden van de EMCO werden dan ook tijdens het uitoefenen van hun werk geconfronteerd met het asbest. Klachten hierover werden door de werkleiding stelselmatig genegeerd.. "als je wat ziet dan zet je er maar een plant op" was de reactie van de werkleiding. Ook werden mensen stelselmatig onder druk gezet om te zwijgen over deze zaak.

Lees verder
31 oktober 2005

Asbest vondst in het nieuws

Op 31-10 gaf RTV-Drenthe het volgende bericht via teletext naar aanleiding van asbestvondsten in de Emmer wijk De Rietlanden.

Lees verder

Pagina's