h

SP houdt enquête in Rietlanden

5 november 2005

SP houdt enquête in Rietlanden

Bewoners maken zich ernstige zorgen over hun gezondheid.
Na de vondst van asbest in de dichtbevolkte woonwijk de Rietlanden is er grote onrust ontstaan bij de bewoners. Volgens de website van de wijk Rietlanden hebben bewoners enige tijd geleden al bij de gemeente geklaagd over een dikke laag stof die van de bewuste wal afkwam. Het is logisch dat deze mensen zich nu ernstige zorgen maken. Om de vragen in kaart te brengen gaat de SP afdeling Emmen een enquête houden in de buurt. De uitkomsten van deze enquête zullen vervolgens aangeboden worden aan de gemeente.

"Vanwege het feit dat medewerkers van de Emco-groep in allerijl asbest moesten ruimen heeft ervoor gezorgd dat we de gemeente niet meteen hebben kunnen inlichten. We moesten wel snel reageren. We hadden al monsters genomen en die laten onderzoeken door een onafhankelijk instituut en het wachten was nog op het definitieve rapport." aldus Rick Denkers van de SP. De kritiek van de Emco-groep begrijpt hij niet goed. "Volgens de Emco directeur is het beleid dat medewerkers geen asbest mogen verwerken, dit bestrijden wij ook niet. Feit is echter dat het wel is gebeurt."

U bent hier