h

Het doek is gevallen

6 september 2004

Het doek is gevallen

Met de belofte van het AID in ons hart, dat ze er een controleur op af zouden sturen zodra er gekapt zou worden, hebben wij maandag tot bijna 16.00 de wacht gehouden bij het Zandgat om eventuele kapgegadigden te vertellen dat de ontheffing van de Flora- en Faunawet waar ze over beschikken niet geldig is voor de vleermuizen die in dit gebied wonen, zodat daar nog vergunning voor verleend moet worden.

Het was een stralend zonnige dag en aan de rand van dit buitengewoon mooie gebied was het heerlijk toeven. De buurtbewoners vonden het prachtig dat we op een groot bord alle redenen om niet te kappen op een rijtje hadden gezet.

We kregen veel bijval en één buurtbewoner drukte het zo uit: "Ze willen hier een tweede Rietlanden van maken!" Dat was even pijnlijk wakker schudden. Hoewel, wakker waren we best. Een enkeling uitte de verwachting dat bouw van deze kapitale villa's de waarde van de wijk zou opvijzelen. Het is niet onze mening maar over enkele maanden zullen we deze verwachting aan de werkelijkheid kunnen toetsen. Maar nu loop ik op de gebeurtenissen vooruit.

Tot onze verbazing verschenen niet de verwachte kapmachines. Maar nauwelijks een uur nadat we vertrokken waren werden we gewaarschuwd dat de "bomenschaar" toch nog verschenen was. Natuurlijk ging de SP er meteen op af en na heel wat praten kregen we voor elkaar dat de arbeiders afdropen om het morgen weer te proberen. Daarop is de SP in beraad gegaan met de verontruste buurtbewoners om 's morgens vervolgacties te ondernemen totdat de controleur ten tonele zou verschijnen.

Maar helaas... Thuis gekomen kon de secretaris van de SP ons eindelijk bereiken met de mededeling dat het AIDgebeld had en, zoals alles nu ligt, geen aanleiding heeft om in te grijpen. Alle ontheffingen e.d. zijn legaal verleend en de latere bezwaren zijn niet zwaar genoeg. Immers de leefomgeving van genoemde dier en plantsoorten blijft bestaan... weliswaar gaat er van hun gebied eenderde deel af maar er blijft dan genoeg ruimte over. Ook de planten komen gewoon weer op, het jaar nadat ze zijn "geruimd". Alleen voor vogels kunnen ze iets meer doen mits het in het broedseizoen valt... nu niet dus.

Kortom ze kunnen niets voor ons doen. Wel is beloofd dat ze de zaak nauwkeurig zullen volgen en zodra er aanleiding (en rechtsmogelijkheid) is om in te grijpen zullen ze dat zeker doen....... Schraal.....

Met andere woorden: einde verhaal en we hebben alle actie afgeblazen.U bent hier