h

Openheid over Irak

27 maart 2004

Openheid over Irak

Op 20 maart 2003 begon de oorlog van de "coalition of the willing" tegen Irak. Tegen de wil van de overgrote meerderheid van de bevolking, en gebaseerd op schimmige overwegingen en feiten, steunde Nederland een omstreden "preventieve" oorlog tegen een land dat de westerse wereld met massavernietigingswapens zou bedreigen.

Nu, een jaar en vele duizenden doden later, blijken de gezochte wapens onvindbaar en wordt steeds duidelijker dat de oorlog was gebaseerd op drijfzand. De signalen van leugens en bedrog zijn zo talrijk en overtuigend dat in de VS en Engeland onderzoeken zijn gestart naar de besluitvorming en de daaraan ten grondslag liggende (des)informatie. Maar niet in Nederland. Daar heeft het kabinet resoluut het deksel op de doofpot geplaatst. Zoals de Minister van Buitenlandse Zaken het formuleerde: "In dit potje wordt niet meer geroerd".

De oorlog heeft de dreiging van geweld tegen de westerse wereld niet verminderd, maar juist vergroot. De bommen ontploffen steeds dichterbij en de dreiging van het terrorisme is ook voor Nederland manifest. In Spanje waren negen op de tien slachtoffers tegen de oorlog. Veel Nederlanders zijn bang dat ook zij doelwit van een aanslag kunnen worden. Mogen zij dan tenminste weten om welke dwingende redenen zij willens en wetens door hun eigen regering aan onnodige extra risico's zijn blootgesteld? En kunnen zij nog wel vertrouwen op een regering die in het geval van Irak faalde in haar analyse van de terreurdreiging, en dat feilen opzichtig probeert te verdoezelen? Hoe is het gedrag van regering en premier te rijmen met de wezenlijke discussie over de "open samenleving" die zich steeds nadrukkelijker aftekent? Om over het normen- en waardendebat nog maar te zwijgen.

Vanuit democratisch oogpunt valt niet te billijken dat de premier - als hoofdrolspeler - geen volledige opening van zaken heeft gegeven. Gezien de toegenomen terreurdreiging dient dat nu alsnog te gebeuren.

De actie Openheid over Irak! wordt georganiseerd door burgers en is afhankelijk van de goodwill en inzet van organisaties en sympathisanten. Iedereen die met bovenstaande eens is wordt opgeroepen om de site te bezoeken en mee te doen met de sympathisanten actie. WWW.OPENHEIDOVERIRAK.NL

Deze tekst is overgenomen van bovenstaande site.

U bent hier