h

FNV start acties voor behoud van gesusidieerd werk

9 september 2002

FNV start acties voor behoud van gesusidieerd werk

Op maandag 9 september 2002 werd in Groningen het startsein gegeven van de door de FNV bonden georganiseerde actie voor behoud van gesubsidieerde banen, de zogenaamde Melkertbanen. Ook vanuit Emmen vertrokken veel mensen naar Groningen om daar met hun aanwezigheid te demonstreren voor behoud van deze banen en zo hun onvrede met de plannen van het kabinet kenbaar te maken.

Dit zijn o.a. de buurtbeheerders, stadswachten, maar ook de mensen in de zorg en onderwijs. Zonder deze mensen kan de wens van de politiek voor meer veiligheid niet worden vervult en zal het er in de wijken slechter worden, evenals het extra werk in de zorgsector t.b.v. patiënten. Onder de vele sprekers was ook de Emmer wethouder G. Evenhuis, die een sterk pleidooi hield voor het behoudt van de Melkertbanen en nog eens het belang ervan onderstreepte voor de samenleving.

Bij aankomst waren veel leden van de SP, afdeling Groningen, aanwezig waaronder Rosita van Gijlswijk, om de reacties van de betogers op bordjes in ontvangst te nemen. Deze zullen naar de tweede kamer worden mee genomen voor de slot demonstratie in Den Haag.

In totaal demonstreerden er ongeveer 2500 mensen.

Wij sluiten ons van harte aan bij alle andere SP afdelingen die druk bezig zijn met het behoud van de zogenaamde Melkertbanen.


Geen afbraak maar opbouw!

Klassenassistenten, conciërges, conducteurs, stadswachten, ziekenverzorgers, verpleeghulpen en nog veel meer nuttige banen dreigen wéér te verdwijnen. De samenleving en een grote groep werknemers zijn de dupe. Terwijl de publieke sector juist om wederopbouw schreeuwt, breekt de nieuwe regering verder af.

In het verleden zijn veel van deze banen al eerder wegbezuinigd. In de jaren '90 mochten ze opnieuw ingevuld worden. Maar wel tegen slechtere arbeidsvoorwaarden en lager loon, via de 'gesubsidieerde' arbeid.

Nu hebben natuurlijk álle ambtenaren, onderwijzers, politieagenten en werkers in de zorg gesubsidieerde banen. De overheid betaalt immers hun salaris. Het verschil met de WIW- en I/D -banen is dat je daarin maximaal 120 of 130 procent van het minimumloon krijgt en dus onderbetaald wordt. Als rechtvaardiging hiervoor wordt gewezen op het gebrek aan werkervaring waardoor langdurig werklozen minder productief zouden zijn. Maar wat als je jarenlang in een dergelijke baan aan het werk bent? Dan wordt het loon nog steeds niet gelijkgetrokken. Wat is dan nog de rechtvaardiging voor deze gesubsidieerde uitbuiting?!

Veel instellingen zoeken hard naar mensen voor hun openstaande I/D-vacatures. Door de krappe arbeidsmarkt en de slechte arbeidsvoorwaarden waren er het afgelopen jaar voor 6500 functies geen werknemers te vinden. Dat een extra bewijs dat de banen nodig worden opgewaardeerd moeten worden. Volwaardig loon voor volwaardig werk. En daar is extra geld voor nodig. De nieuwe regering wil echter juist heel veel bezuinigen. Alleen al op de gesubsidieerde arbeid 680 miljoen euro, waarvan het gros al in 2003. Daarom mogen de 6500 openstaande vacatures niet worden ingevuld en moeten er nog eens 12.000 WIW- en I/D-banen verdwijnen. Als dat doorgaat, zijn de gevolgen rampzalig. Voor de mensen waarvan de banen verdwijnen. En voor de samenleving, die weer een stukje minder leefbaar wordt.

Rob Kalmeijer

U bent hier