h

Acties

10 maart 2013

ZET MENSEN IN DE KNEL NIET BUITENSPEL

Op 6 maart was er een openbare bijeenkomst van de SP in hotel ten Cate met de titel “Zet mensen in de knel niet buitenspel”.

Lees verder
19 februari 2013

Openbare informatie avond op 6 maart as.

De SP maakt zich grote zorgen over de komende overgang van Rijks- en provincietaken naar de gemeentes. Het gaat dan met name om de Jeugdzorg, de Wet Werken Naar Vermogen en het stuk begeleiding dat vanuit de AWBZ naar de WMO gaat.

Lees verder
7 februari 2013

ROEMER EN LEIJTEN STEUNEN STRIJD VOOR BEHOUD VAN DE THUISZORG

Maandagmiddag waren Emile Roemer en Renske Leijten aanwezig bij een grote thuiszorgmanifestatie in Nieuwegein en verklaarden hun steun aan de actie voor behoud van de thuiszorg. Renske Leijten nam deel aan het debat tussen Kamerleden. Leijten: ‘Het afschaffen van de huishoudelijke verzorging zal leiden tot vereenzaming, verwaarlozing, vervuiling en verarming. Dit is niet alleen slecht voor mensen die hulp nodig hebben, maar ook desastreus voor de 100.000 mensen die werken in de thuiszorg. En vergeet ook de 2,5 miljoen mantelzorgers niet, ook zij krijgen de rekening.'

Lees verder
22 januari 2013

SP TWEEDEKAMERLID PAULUS JANSEN: NU INVESTERINGSPLAN SOCIALE WONINGBOUW

Weg met de verhuurdersheffing die aan woningcorporaties is opgelegd. Gebruik het geld voor investeringen. Geld voor nieuwbouw, voor groot onderhoud en voor verbetering van wijken. Dat betoogde SP tweedekamerlid Paulus Jansen bij de drukbezochte Drentse SP nieuwjaarsbijeenkomst.

Lees verder
19 december 2012

Van huishoudelijke hulp naar schoonmaakondersteuning

Het juridische experiment van de gemeente Emmen, om van de individuele voorziening huishoudelijke hulp per 1 januari 2013 voor de meeste mensen een algemene voorziening schoonmaakondersteuning te maken, vraagt om uitleg, hulp en actie aan de inwoners van Emmen. Dat is de mening van de SP, Wakker Emmen, Drentse Ouderen Partij (DOP), GroenLinks en de Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE).

Lees verder
19 oktober 2012

Actie voor behoud goede thuiszorg

Donderdagavond 18 oktober voerde de Abvakabo actie voor het behoud van een goede thuiszorg in Emmen.Hierbij voerde Renske Leijten namens de SP het woord.
Zij gaf nogmaals aan dat de aanbesteding door de gemeente niet verplicht is, het college kiest hier toch voor met alle pijnlijke gevolgen van dien.

Lees verder
22 september 2012

Thuiszorgactie voorafgaand aan de commissievergadering Samenleving

Zoals eerder aangekondigd heeft de Abvakabo onder het motto: 'Wie zijn wij, wij zijn de thuiszorg', dinsdag 11 september jl een poortactie gehouden bij het gemeentehuis. De commissieleden, wethouders en andere bezoekers mochten pas naar binnen nadat ze op de hoogte waren gesteld van de zorgen rondom het voortbestaan van de Thuiszorg in Emmen.

Lees verder
4 september 2012

Paul Ulenbelt was in Emmen, en dat was te merken ook...

Het verkiezingsdebat in De Marke te Emmen, georganiseerd door de FNV Bondgenoten, Abvakabo en Bouw werd gehouden met Agnes Mulder (CDA), Harmke Vlieg (CU), John Kerstens (PvdA) en natuurlijk Paul Ulenbelt (SP). Er waren ongeveer 60 a 70 bezoekers aanwezig.

Lees verder
3 september 2012

Verkiezingsdebat FNV in De Marke, maandag 3 sept. 19:30 uur.

FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw organiseren drie verkiezingsdebatten in het noorden. Politici van SP, CDA, VVD, D66, GL, PVV en CU zijn uitgenodigd om met jullie in discussie te gaan over vakbondspunten: ontslagrecht, WW, zorg, reiskostenvergoeding en gelijk werk – gelijk loon. De vakbondspunten worden in stellingen voorgelegd. De laatste van de serie debatten zal worden gehouden in Emmen, De Marke, Statenweg 107, aanvang 19.30 uur.
Namens de SP zal Paul Ulenbelt aanwezig zijn om deel te nemen aan het debat.

Lees verder
15 juli 2012

Handtekeningenactie tegen verdere abraak WMO beleid Emmen

Zaterdagochtend heeft de SP een handtekeningenactie gehouden in het centrum van Emmen. Binnen 2 uur hebben ruim 300 mensen hun handtekening gezet om op deze manier aan te geven dat zij het niet eens zijn met het ingezette WMO beleid van de gemeente Emmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier