h

ZET MENSEN IN DE KNEL NIET BUITENSPEL

10 maart 2013

ZET MENSEN IN DE KNEL NIET BUITENSPEL

Op 6 maart was er een openbare bijeenkomst van de SP in hotel ten Cate met de titel “Zet mensen in de knel niet buitenspel”.

Centraal stonden de nieuwe taken, die de gemeente op haar bordje krijgt in de toekomst zoals de Jeugdzorg, de Wet Werken Naar Vermogen en de functie begeleiding dat vanuit de AWBZ naar de WMO gaat. Dit alles gaat gepaard met (opnieuw) forse bezuinigingen. Hoofdgast van de avond was Emile Roemer om iets te vertellen over het landelijke beleid, andere gasten waren Greet van Heusden van Welzijnsgroep Sedna/ Tinten en de voorzitter van de WMO- raad Emmen Harry Holtrust om de situatie in Emmen toe te lichten.

De avond werd goed bezocht met ruim 200 bezoekers. Wat vooral opviel waren de zorgen van de bezoekers over de gevolgen van de bezuinigingen. Er werd gesproken over de veranderingen in het toekennen van voorzieningen, het verhogen van de eigen bijdrage bij de zorgverzekeringen, het uitzetbeleid m.b.t. uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet terugkunnen naar het land van herkomst, werkloosheid onder jongeren en de Wet Werken naar Vermogen, de marktwerking in de zorg, de rol van de mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers als vervanging van betaalde krachten. Vooral het feit dat in Emmen de huishoudelijke verzorging is verruild voor schoonmaakondersteuning hield de gemoederen bezig.

Als hoofdstandpunt van de SP kwam naar voren dat bij het toekennen van hulp of voorzieningen maatwerk moet worden verricht. Zo moet je geen scootmobiels toekennen op grond van beperking maar eerst grondig vooronderzoek doen of mensen ze wel zullen gaan gebruiken. Zo moet je geen schoonmaakhulp toekennen aan kwetsbare mensen met een psychische beperking of hoogbejaarden omdat het schoonmaken niet alleen centraal staat maar ook het signaleren van hoe het met mensen gaat (met een depressie, beginnende dementie)
En als je in Drenthe op het platteland woont zonder voorzieningen in de buurt, zou bij het toekennen van een taxipas niet centraal moeten staan of je wel 800 meter zelfstandig kan lopen (waarna je nog niet bij een bushalte bent) maar of je op die manier nog normaal kan deelnemen aan de maatschappij.
Kortom: de mens moet centraal staan en niet het geld.

Wil de gemeente de mensen centraal laten staan en niet het geld, dan zal er meer geld naar de gemeentes toe moeten om deze taak goed uit te moeten voeren. Hieruit voortvloeiend was het volgende onderwerp: de ongelijke verdeling van financiën.In tijden van welvaart steken banken de winst in eigen zak en in tijden van rampspoed mag de overheid bijspringen en betalen we dus gezamenlijk deze rekening. Ook is het raar dat sommige beroepsgroepen voor het zoveelste jaar op de nullijn komen te staan bij stijgende kosten terwijl mensen, die boven de Balkenendenorm verdienen 7 jaar de tijd krijgen om dit tot onder dit bedrag te verlagen.

En waarom moet de eigen bijdrage van zorgverzekeringen omhoog naar 350 Euro als er na een aantal jaren 7 miljard Euro als buffer op de plank ligt bij de verzekeraars? Waarom zitten er zoveel managementlagen in de zorg en moet alles geteld en verantwoord worden, kortom waarom is er zoveel bureaucratie, als er te weinig tijd is voor beroepskrachten om hulpbehoevende mensen op een fatsoenlijke manier te helpen en te verzorgen?

Het stopzetten van de marktwerking, het verhogen van de koopkracht, het terugdringen van de macht van multinationals, zorgverzekeraars en banken en het inzetten op een goede kwaliteit van uitvoerend werk (vertrouwen in de beroepskracht) in plaats van op nodeloos papierwerk werden genoemd als manieren om Nederland weer uit de crisis te helpen.

Kortom, er was volop commotie, toch was er ook ruimte voor humor en een kwinkslag en was de avond zo weer voorbij. We hopen dat Emile de signalen van onvrede en de zorgen over talloze ontwikkelingen zal meenemen en gebruiken in zijn rol als fractievoorzitter van de SP en zal proberen zijn invloed aan te wenden om het tij te keren.


Onze gitarist van dienst.


Ook de voorzitter stak de handen uit de mouwen.

U bent hier