h

Geld is belangrijker dan veiligheid voor Teeven!

2 april 2013

Geld is belangrijker dan veiligheid voor Teeven!

Volgens SP-Kamerlid Nine Kooiman zorgen de gevangenisplannen van staatssecretaris Teeven voor een forse stijging van de werkloosheid en de onveiligheid in Nederland. Daarbij heeft Kooiman grote bezwaren tegen het thuis ‘opsluiten’ van gevangenen en de bouw van commerciële mega-gevangenissen.

Kooiman: ‘Dit is een dramatische beslissing voor het gevangenispersoneel. Zij krijgen ontslag, hun inrichting wordt gesloten en er wordt tegelijkertijd waarschijnlijk een commerciële mega-bajes gebouwd! Nederland zal onveiliger worden nu ‘crimefighter’ Teeven criminelen thuis op de bank zet met een enkelbandje en de noodzakelijk behandelingen van criminelen wordt afschaft.’

Vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Teeven om 340 miljoen euro te bezuinigen op de Dienst Justitiële Inrichtingen, 17 procent van het budget. In het voorstel van de VVD-staatssecretaris worden veel gevangenissen gesloten en verdwijnen 3.700 banen in het gevangeniswezen. Een ander deel van de bezuiniging komt voor rekening van de forensische zorg in Nederland, de geestelijke gezondheidszorg voor veroordeelden. Kooiman: ‘Het is algemeen bekend dat een groot deel van de veroordeelden een stoornis heeft. Je kunt net doen of dat niet zo is en die mensen niet behandelen, maar daarmee neem je grote risico’s. Zonder behandeling komen criminelen slechter uit de gevangenis dan ze er in kwamen.’

Kooiman vreest dat Teeven heeft gekozen voor korte-termijn winst boven de veiligheid in Nederland. ‘Natuurlijk haal je met het dichtgooien van hele gevangenissen en het ontslaan van duizenden mensen veel geld binnen. Maar dat betekent wel dat criminelen onbehandeld blijven, mensen thuis met een enkelband komen te zitten en we goed opgeleide professionals kwijt raken. Op de lange termijn zullen criminaliteitscijfers weer hoger worden, met alle bijkomende kosten. Goedkoop wordt daarmee duurkoop.’

Het verbaast Kooiman dat Teeven tegelijk kiest voor het sluiten van gevangenissen terwijl in hetzelfde plan de bouw van geprivatiseerde mega-basjessen wordt voorgesteld. ‘Goede publieke voorzieningen worden gesloten zodat commerciële jongens winst kunnen maken met het opsluiten van criminelen. Met dit voorstel laat Teeven zien wat de werkelijke motivatie achter zijn plannen is. Laat hem er eerst eens voor zorgen dat de 15000 veroordeelde criminelen die nu vrij rond lopen achter de tralies worden gezet.’

De SP is in het geheel geen voorstander van bezuinigingen op het gevangeniswezen, omdat hierop de laatste jaren al erg veel is bezuinigd. Toch schreef Kooiman eind vorig jaar een plan met alternatieve bezuinigingsmaatregelen voor staatssecretaris Teeven. In dat plan staan oplossingen die niet ten koste gaan van de kwaliteit van het gevangeniswezen, zoals besparingen op management, een stop op nieuwbouw en het aan het werk zetten van criminelen in gevangenissen.

U bent hier