h

Openbare informatie avond op 6 maart as.

19 februari 2013

Openbare informatie avond op 6 maart as.

De SP maakt zich grote zorgen over de komende overgang van Rijks- en provincietaken naar de gemeentes. Het gaat dan met name om de Jeugdzorg, de Wet Werken Naar Vermogen en het stuk begeleiding dat vanuit de AWBZ naar de WMO gaat.

Om duidelijk te krijgen wat er allemaal staat te gebeuren houdt de SP in Emmen op 6 maart as. een OPENBARE BIJEENKOMST waar Emile Roemer zal vertellen hoe de zaken ervoor staan in Den Haag. Verder zullen Welzijnsgroep Sedna/ Tinten en een vertegenwoordiger van de WMO Raad Emmen deelnemen aan deze informatieve avond.
Als u zich ook afvraagt wat er nu eigenlijk allemaal gaat gebeuren en welke gevolgen dat voor u kan hebben, kom dan naar de bijeenkomst en stel uw vragen!

OPENBARE BIJEENKOMST OP 6 MAART AS.
INLOOP VANAF 19:30 uur,
BEGIN PROGRAMMA 20:00 uur.
HOTEL TEN CATE, NOORDBARGERSTRAAT 44,
7812AB EMMEN

    ZET MENSEN IN DE KNEL NIET BUITENSPEL

U bent hier