h

Kadernota 2019

5 juli 2018

Kadernota 2019

Foto: onbekend / google

Tijdens de behandeling van de kadernota 2019 heeft de SP vooral aandacht gevraagd voor solidariteit en bestrijden van armoede!

Lees hieronder onze bijdrage:

De Kadernota is richtinggevend en keuze stellend. Oftewel met de Kadernota wordt de weg aangelegd naar de begroting en dan is het wel zo handig dat je bij die aanleg de juiste materialen gebruikt en zeker weet dat de route die je kiest ook daarheen leidt waar je naar toe wilt.

VZ In de diverse programma’s staat het hoe en waarom meestal goed uitgelegd. Meestal, dus u voelt het waarschijnlijk al aankomen….

In programma 5 staat dat de inzet van een projectleider (1 fte) maar liefst €100.000 per jaar kost. Wat krijgen we daar allemaal voor?
Naar aanleiding van de uitbreiding van de ‘Twiespan’ in programma 4 de opmerking dat ik het apart blijf vinden dat de overheid, namens iedereen dus (!) meebetaald aan bijzonder onderwijs.

Veelvuldig terugkerende begrippen als ‘leefbare dorpen en wijken’, ‘integraal armoedebeleid’, ‘samen aanpakken’ en ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ zijn volgens de SP de juiste prioriteiten!

Onze verkiezingsleus was niet voor niets; ‘Voor jezelf, voor elkaar’.

Wij, en dan wil ik het graag over ‘wij’ in de breedste zin hebben, staan voor een inclusieve samenleving met gelijke kansen op eerlijk werk, goede opleidingen en begeleiding, echte banen en een fatsoenlijk inkomen voor mensen met of zonder arbeidsbeperking.

En als dat de samenleving is die je wilt, dan is het volstrekt onacceptabel dat een op de negen kinderen opgroeit in armoede, en zeker als je daarbij bedenkt dat meer dan de helft daarvan werkende ouders heeft!

VZ Armoedebeleid is een van onze topprioriteiten, van de SP, van deze Raad en van dit College.

Dat is ook hard nodig aangezien Emmen helaas negatieve koploper is in Drenthe. Hier groeien relatief de meeste kinderen op met het risico op armoede. Ruim 15% van de minderjarigen in Emmen leeft in een gezin met een inkomen rondom de zogeheten lage-inkomensgrens.

Het zijn met name de mensen met een inkomen tussen 110% en 120% van het sociaal minimum die net buiten de boot vallen voor de minimaregelingen. Hun besteedbaar inkomen komt daardoor vaak uit beneden de armoedegrens.

Om deze vorm van verborgen armoede tegen te gaan, wil de SP de grens die toegang geeft tot minimaregelingen optrekken naar 120% van het sociaal minimum zodat meer mensen gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende maatregelen en er echt iets gedaan kan worden aan de stille armoede onder de 'werkende armen'.

Voor de eventuele sceptici onder ons nog een wellicht verrassend argument: Een goed armoedebeleid levert de gemeente geld op!

Dat zorgt ervoor dat er minder mensen langdurig in de armoede leven en dat mensen minder lang aanspraak maken op de gemeentelijk armoederegelingen.

Ik heb dat niet zelf bedacht. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat elke geïnvesteerde euro in zogeheten 'vroeg-signalering' de gemeentes zelf minstens 1,57 euro oplevert.

Voor de samenleving als geheel levert het natuurlijk veel meer op!

Hiertoe dienen wij een motie in. We vragen het college hiermee om de mogelijkheden tot en de effecten te onderzoeken van een verhoging van de inkomensgrens voor de regelingen van het minimabeleid naar 120% van de bijstandsnorm. En de uitkomsten zo spoedig mogelijk aan de Raad voor te leggen.

MOTIE

En als ik dan het cirkeltje weer rond maak, kom ik weer bij de route uit van de Kadernota naar de begroting. De SP zou heel graag zien dat het voorstel van de 120% grens verwerkt wordt in de Begroting2019.

Achtergrond info:

Negatieve koploper: In de gemeente Emmen groeien relatief de meeste kinderen op met het risico op armoede. 15,1 procent van de minderjarigen in die gemeente leeft in een gezin met een laag inkomen. In de gemeente Tynaarlo is dat percentage het laagst met 7,3 procent van de kinderen.

Laag inkomen: Bij een inkomen beneden de lage-inkomensgrens is er volgens het CBS sprake van risico op armoede. Voor een stel met twee kinderen ligt die grens bij een inkomen van 1.920 euro netto per maand. Bij een oudergezinnen met twee kinderen is dat 1.540 euro.

U bent hier