h

Begroting 2022

2 november 2021

Begroting 2022

Foto: onbekend / gemeente Emmen

Maandag 1 november was de eerste etappe (4-11 is de tweede) in de begrotingsbehandeling. Het zorgde dit keer vooral voor positieve reacties vanuit de raad. 

Lees hieronder onze bijdrage in eerste termijn:

Begroting 2022

VZ, de begroting staat weer op de rol… waar voorgaande jaren de buikpijn al ver van te voren begon op te spelen was dat nu anders. Op 14 oktober stond er al in vette letters op RTV Drenthe Nieuws te lezen dat Emmen 2021 verwacht af te sluiten met bijna acht miljoen in de plus! Ja, dat waren we al een tijdje niet echt gewend meer.

VZ ik houd de volgorde van het boekwerk aan en zal er af en toe wat opmerkingen bij maken.

U schrijft dat er ook locaties zijn die 10 uur per week blijven aanbieden. Dat maakt dus dat er verschillen zijn en blijven in het aanbieden van voorschoolse educatie. Staat het onderwijslocaties vrij om zelf te beslissen hoeveel uur voorschoolse educatie ze willen aanbieden? Ik ga er tenminste van uit dat de genoemde 16 uur ergens op gebaseerd is en in hoeverre botst dat dan met de soms geboden 10 uur?

In programma 1 staat een prachtige doelstelling: ‘Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Dienstverlening is nabij!’ - maar zou het dan niet logisch zijn om de vanwege noodzakelijke bezuinigingen gesloten gemeentewinkels weer te heropenen? [Graag reactie!]

Over heropenen gesproken, hoe zit het met de stembureaus, daar is ook een forse verschuiving in geweest, hoe gaat dat straks in maart?

Iets anders, we horen alarmerende berichten van de dorps- en buurthuizen. Ze maken zich grote zorgen, met name over de snel stijgende energieprijzen. Buffers zijn er over het algemeen niet en de rekeningen moeten wel betaald worden. Kunnen wij als gemeente daar meer zekerheid in bieden, een soort van steunfonds instellen? Ik hoor graag hoe de wethouder daartegenaan kijkt. [MOTIE – eventueel in 2e termijn]

Onder het kopje ‘circulaire economie’ in programma 2 wordt terecht speciale aandacht gevraagd voor de tuinbouw. De tekst geeft wat ons betreft een signaal dat de sector vooral zelf initiatieven moet ontwikkelen en dat de gemeente daarin wil meedenken, zelfs meebewegen. Een tijdje geleden hebben tuinders uit Erica zich gemeld omdat ze tegen de grenzen van hun energiemogelijkheden oplopen, zijn we als gemeente al in gesprek om mee te denken en misschien zelfs mee te bewegen?

Komend jaar wordt een Erasmus aanvraag ingediend voor een MBO/ HBO opleiding Waterstof, zelfs uniek in Nederland. Dat is een hele mooie ontwikkeling, passend in de voortrekkersrol die we onszelf toebedelen in de groene energieontwikkeling. Heeft de wethouder ook al een idee wanneer die opleiding eventueel van start kan gaan?

Er staan sowieso heel veel mooie ontwikkelingen in dit hoofdstuk, het woord campus valt regelmatig. Ik neem aan dat we als gemeente in samenwerking met de opleiders er ook voor zorgen dat alle studenten op een goede manier gehuisvest kunnen worden! Tenslotte is een van de belangrijkste doelen dat we die goed-opgeleide jonge mensen in de regio vasthouden.

Op blz. 42 staat: Een gezamenlijke aanpak van politie, Arriva, OV-bureau en gemeente Emmen werpt haar vruchten af.’ Is dit een vaststelling of een wens? Gezien de nog altijd voortdurende onrust en overlast in het Stationsgebied moet het haast wel een wens zijn! In dat geval is de opmerking dat we de komende jaren aandacht blijven schenken aan het Stationsgebied wel erg mager. Wij zouden daar wel wat concretere doelen voor willen zien.

Als doel geeft u in programma 5 aan, actief om te willen gaan met de effecten van bodemdaling, maar hoe dan? Het inrichten van een serviceloket is uiteraard prima en hartstikke nodig, maar hoe ver gaat die ondersteuning? Kan men daar alleen advies krijgen, of ook daadwerkelijke ondersteuning in deze moeizame wereld van procedures?

Emmen is klaar voor de invoering van de omgevingswet. - Zo, dat is een stevige uitspraak. Nadat de wet al eerder was uitgesteld vanwege de grote problemen die vooral op ICT gebied spelen, staat invoering nu gepland voor juli 2022. Die problemen hebben wij dus ook onder controle? Ander probleem is de waarschijnlijk forse kostenstijging voor gemeenten, hebben we die ook volledig in beeld en dus onder controle?

Bij de tekst over het SAM beleid is de formulering in mijn ogen onzorgvuldig.

U schrijft: ’We willen daarbij de oorzaken aanpakken in plaats van de symptomen te (blijven) bestrijden.’

Waarom schrijft u hier ‘in plaats van’?

Uiteraard moeten we de oorzaken aanpakken, dat roepen wij al sinds 1972… Maar de symptomen zijn wel de problemen van nu, die moet je dus oplossen! Zoals het er nu staat, lijkt u te kiezen voor bestrijding van oorzaken in plaats van bestrijden van de symptomen. Dat zal toch niet de bedoeling zijn?

En net als voorgaande jaren staat die foute zin er weer in bij de participatiewet!  ‘We willen dat iedereen meedoet en een bijdrage levert aan de samenleving.’

Dit is helemaal in lijn met het verschrikkelijk kabinetsbeleid. We kregen en krijgen nog steeds regelmatig signalen dat mensen met recht op bijstand in de problemen komen. We volgen allemaal het nieuws, de toeslagenaffaire is inmiddels een akelig begrip geworden. Het ontvangen van boodschappen of zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn waardoor mensen ineens duizenden euro’s moeten terugbetalen en diep in de schulden komen, de menselijke maat is volkomen zoek! [MOTIE] (met PvdA)

Even terug naar die foute zin, stop daar nou eens mee! Het moet zijn: We willen dat iedereen mee kan doen en bijdragen aan de samenleving!

Gelukkig staat het bij programma 9, sociaal domein, wel zoals het hoort.

VZ, U geeft aan dat we zelfs noodzakelijke werkzaamheden in het openbaar groen niet meer kunnen opvangen binnen de huidige budgetten en dat dit een direct effect heeft op biodiversiteit en beleving van ons openbaar groen.

Dat is voor ons geen verrassing, de SP gaat regelmatig ‘buurten’ en ‘slecht onderhouden van groen en grijs’ staat al jaren echt overal hoog, meestal zelfs bovenaan de lijst. Geeft u nu de garantie dat met het instellen van extra budget en een knelpuntenpot deze problematiek straks verleden tijd is?

 

Reactie toevoegen

U bent hier