h

Slotakkoord Ridderveld

31 oktober 2021

Slotakkoord Ridderveld

Foto: Rien Kort / RTV Drenthe

Donderdag 28 oktober stond het slotakkoord voor het bewonersinitiatief voor het Ridderveld op de agenda. 

Tijdens de uitvoerige bespreking in de commissie bleek al vrij snel dat de oppositiepartijen het bewonersinitiatief omarmden en de coalitiepartijen de commerciele partner, het Gastenhuis graag te vriend wilden houden.

Dat bleek in de Raad nog steeds zo te zijn, met dien verstande dat de coalitiepartijen gezamenlijk een motie indienden waarbij het 'alternatief' van het college (de helft van de ruimte voor het Gastenhuis en de andere helft voor de bewoners) werd ingezet als troost. 

Een alternatief waarmee de SP al in de commissie heeft gezegd, goed kan leven.

Uiteindelijk is het bewonersinitiatief afgewezen, maar met het alternatief komt er nu een Gastenhuis EN een (nog steeds groot) Speelveld voor de buurt!

Hieronder onze tekst in de Raad:

Ridderveld

[VZ] In de commissie hebben we de bewoners van het Ridderveld gecomplimenteerd met het eerste inwonersinitiatief van onze gemeente.

En het is een goed onderbouwd en ingevuld plan geworden, door vrijwel de hele omgeving gedragen en verdiend alleen daarvoor al onze steun.

Wij zien vooral dat er een voorstel ligt waar de hele omgeving, jong en oud, met of zonder beperking, plezier van kan hebben.

Het kan een ontmoetingsplaats worden voor de hele buurt, de buurt nog meer verbinden.

En ja, we hebben in de commissie ook gezegd dat we het liefst een combinatie van dit inwonersplan en het Gastenhuis zouden zien.

Maar dat is zoals wij hebben begrepen geen optie voor de bewoners, dat is jammer maar ook wel weer begrijpelijk. Het hele plan is immers gebaseerd op de nu beschikbare ruimte.

Het gegeven dat het inwonersinitiatief alleen maar op die unieke locatie gerealiseerd kan worden en er dus geen alternatief voor is, maakt dat wij ‘JA’ zullen zeggen tegen dit verzoek.

 

Reactie toevoegen

U bent hier