h

Nieuwe voorzitter SP Emmen!

4 oktober 2021

Nieuwe voorzitter SP Emmen!

Foto: SP

Nieuwe voorzitter SP Emmen!

Afgelopen week heeft de SP Emmen weer een ALV gehouden. Door de grote opkomst was de zaal van het Meerstede lekker gezellig gevuld. Op de agenda stonden enkele belangrijke punten. Zo werd er een nieuwe voorzitter gekozen, werd de kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en hebben we gestemd over de inhoud van het verkiezingsprogramma.

Het verkiezingsprogramma

U zult wel denken; ‘waarom zijn ze er zo vroeg bij?’. De SP Emmen heeft gekozen om vroeg met de campagne te beginnen. We hebben gemerkt dat er veel socialisten zijn in onze gemeente maar we niet iedereen kunnen bereiken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen de kans krijgt om verschillende programma’s tot zich te kunnen nemen, dit is één van de redenen dat we vroeg zijn met ons verkiezingsprogramma.

Voor de ALV heeft ieder lid de gelegenheid gekregen het conceptprogramma door te lezen, en op de ALV zelf konden ze voorstellen tot wijzigingen en of toevoegingen doen en hun mening erover geven.

De programmacommissie heeft duidelijk goed werk geleverd want het voorstel werd unaniem overgenomen!

(het programma kunt u t.z.t vinden op onze website, wilt u het programma nu al ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar emmen@sp.nl)

Nieuwe voorzitter.

Allereerst wil de hele SP Emmen onze ‘oude’ voorzitter, Claudia Ester bedanken voor haar jarenlange inzet als voorzitter. Claudia heeft haar taak jarenlang met groot enthousiasme en plezier vervuld. Ze was en is het middelpunt van de afdeling. Als voorzitter heeft ze jarenlang de club bij elkaar gehouden en nieuwe mensen verwelkomd en een warm welkom gevoel gegeven. Door omstandigheden vond ze het tijd dat een ander het stokje mocht overnemen. Leden konden zich melden als kandidaat en op de ALV zou er gestemd worden. Uiteindelijk heeft zich een persoon gemeld, Roy Ahlers.

Roy kennen we al als bestuurslid en actieleider. Op de ALV heeft hij zich voorgesteld waarna er unaniem is voorgestemd op zijn voorzitterschap. We hebben dus een nieuwe voorzitter. Wil je in contact komen of meer te weten komen van Roy? Stuur dan even een mail naar emmen@SP.nl .

De kieslijst.

Enkele weken terug heeft het bestuur een “kiescommissie” aangesteld. Dit is een team SP’ers die op zoek gaan naar geschikte kandidaten binnen onze partij en geven een voordracht van positie aan het bestuur. Ik deze commissie zaten 2 leden van de afdeling en 1 van een andere afdeling. Zij hebben in korte tijd een lijst samengesteld uit de aanmeldingen. U heeft als lid van de SP ongetwijfeld ook een brief of e-mail gehad met daarin de vraag of u op lijst zou willen. Nadat er gesprekken zijn gevoerd met alle leden die zich aangemeld hadden heeft de commissie begin september haar voordracht gedaan aan het bestuur. Deze voordracht is vervolgens overgenomen door het bestuur en via de ALV bij de leden neergelegd. Op de ALV is een korte voorstel ronde gedaan om vervolgens de stemming van de lijst bij de leden neer te legen. Wij zijn blij en trots dat de gehele lijst unaniem is aangenomen!

De lijst is als volgt
1 Marc Kuiper
2 Wim Moinat
3 Claudia Ester
4 Roy Ahlers
5 Nico Oost
6 Stefan Wemmenhove
7 Inge Vaartjes
8 Gijs Jan Aken
9 Martin de Vries
10 Jos van Der Kolk
11 Petra Bruinsma
12 Harrie Ahlers
13 Christiaan Beekman
14 Bennie Zeeman
15 Robert Makel van Luttikhuizen
16 Jan Teske

Reactie toevoegen

U bent hier