h

Vaststelling tarief Diftar

17 september 2021

Vaststelling tarief Diftar

De bespreking van de tarieven voor de invoering van Diftar was gisteravond de hoofdmoot in de commissie Bestuur, Middelen en Economie.

Lees hieronder onze bijdrage:

 

VZ De raad heeft al eerder besloten om extra nadruk te leggen op een betere afvalscheiding en dat te doen door middel van Diftar. Wij hebben daar ook mee ingestemd omdat doorgaan op de huidige weg niet alleen onwenselijk is vanwege de belasting op het milieu, maar ook omdat het onbetaalbaar zou gaan worden in de nabije toekomst. Zeg maar de minst slechtste optie.
Vanavond gaat het dus om de betaalbaarheid van die afvalstromen in Emmen.

In de media is het een wirwar aan berichten, de meeste komen naar aanleiding van het persbericht van de gemeente en de vertaling daarvan die soms gemaakt is. Dat het in de pers gebracht is nog voordat de inwoners het krantje in de bus kregen of een informatiebijeenkomst hebben kunnen bezoeken heeft ook niet meegeholpen. Ik stond ook wat te kijken van de reactie van een gemeentewoordvoerder die zegt dat het niet klopt dat er niet geluisterd word naar de inwoners. Het kan immers best zo zijn dat je als gemeente je best doet om alles zorgvuldig door te lopen, maar als dan op deze schaal onze inwoners aangegeven dat er niet geluisterd wordt, is dat toch echt het gevoel wat er heerst. En heb je als gemeente de mensen niet op de goede manier en of tijd meegenomen in het traject. Dan past een verontschuldiging beter dan een ontkenning!

VZ Zoals al eerder gezegd komen de argumenten eigenlijk op een punt neer, de verwerking van restafval wordt steeds duurder en daar moeten we nu wat aan doen. De verwerkingsprijs beïnvloeden is vrijwel onmogelijk aangezien het ook te maken heeft met allerlei milieuheffingen die doorberekent worden in de kostprijs. Dan komen we vanzelf aan de gebruikerskant. Het is dan van het grootste belang om dat goed te regelen zodat inwoners niet onevenredig worden getroffen in hun toch al vaak smalle beurs. 

We leggen een prijsprikkel op het aanleveren van restafval en gaan uit van het principe ‘de vervuiler betaalt.’ We doen dus een beroep op een eerlijkheidsprincipe. Dat is prima, maar als er omstandigheden waardoor iemand meer moet storten zal daarvoor altijd een maatwerkoplossing voor gevonden moeten worden. Net als op aandringen van onze raad ook is gedaan voor  mensen met een medische noodzaak. 

Daarover gesproken een vraag: Indien er sprake is van medische noodzaak kan 12 keer extra gestort worden. Dus bij een eenpersoonshuishouden is 8 keer inclusief bij de vaste kosten en daar komt 12 keer gratis storten vanwege medische noodzaak bij, dan hebben we het in totaal over 20 stortingen op jaarbasis. Bij een meerpersoonshuishouden zijn het dan 24x. Klopt deze redenatie? 

Ik hoor graag van de wethouder of ik de zin; ‘Indien meerdere personen op een woonadres aanwezig zijn waarbij sprake is van onvermijdbaar medisch afval zal maatwerk worden geleverd.’ op mag vatten als een hardheidsclausule en dat die ook breder geldt voor eenieder die buiten zijn of haar schuld om in de problemen komt. 
VZ het is goed dat er duidelijk wordt gemaakt dat er recht op kwijtschelding blijft bestaan. Uiteraard ga ik er dan wel vanuit dat dit op een eenvoudige en duidelijke manier kan gebeuren.

Tenslotte, als het gaat over mensen die recht hebben op kwijtschelding en toch noodzakelijk meer stortingen moeten doen, zorgen we er dan ook voor dat die mensen geen stapeling van maatregelen krijgen? Dus wel kwijtschelding, maar door noodzakelijke extra stortingen toch in de extra betalingen komen en daardoor financieel weer klem te komen zou wat de SP betreft niet moeten kunnen. 

ps. De wethouder heeft bevestigd dat er niemand buiten zijn/ haar schuld om in de financiele problemen mag komen. Dit is een hardheidsclausule. Wij zullen scherp in de gaten houden hoe hiermee omgegaan gaat worden...

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier