h

Grotere inzet op recyclen afval in Emmen

25 maart 2021

Grotere inzet op recyclen afval in Emmen

Foto: onbekend / google

Vanavond heeft de gemeenteraad bijna unaniem het nieuwe kaderplan 'Van afval naar grondstof' aangenomen. Het betreft hier het huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid voor de gemeente Emmen 2021-2025. 

Hieronder leest u de bijdrage van ons raadslid Marc Kuiper.

Voorzitter, In de commissie hebben wij al aangegeven dat we het volledig eens zijn met de doelstelling om een betere afvalscheiding te bevorderen.

Wij hebben ook aangegeven dat we nogal zorgen hebben of deze financiële prikkel niet gaat leiden tot een grote afvaldumping buiten de bedoelde plaatsen. Deze zorgen zijn slechts deels weggenomen, de inzet van afvalcoaches en betere en ruimere mogelijkheden om je afval op een juiste manier kwijt te raken zullen vast een positief effect hebben.

De financiële prikkel kan averechts werken, zeker bij mensen die al vrij krap zitten en dat geldt voor heel veel van onze inwoners.

Speciale aandacht hebben we gevraagd voor mensen die om medische redenen veel extra afval produceren. Hier zou zo maar een onevenredig zware last op die mensen komen te liggen.

Gelukkig gaf de wethouder aan dat hier extra aandacht voor is en dat er maatregelen genomen gaan worden die dit probleem gaan voorkomen. Tot zover kunnen we dus akkoord gaan met dit voorstel.

Wel willen we dat ruim op tijd duidelijk is hoe alles geregeld is in dit vernieuwde afval- en grondstoffenbeleid, duidelijkheid voor de Raad en de mensen die we vertegenwoordigen!

Graag nog een antwoord van de wethouder wanneer we dit in een overzicht mogen ontvangen.

Dat antwoord kwam en was naar wens, we hebben dus ook voor dit kaderplan gestemd.

U bent hier