h

Begroting deel twee...

6 november 2020

Begroting deel twee...

Foto: onbekend / google

Tweede termijn begroting 2021

 

VZ

 

Wij zijn mede-indiener van een aantal moties en zeer benieuwd of deze raad vandaag nog wat aan schadebeperking gaat doen.

Het voordeel van een paar dagen tussen een eerste en tweede termijn is dat je de teksten van de collega’s en door het college gegeven antwoorden, wat beter kunt overdenken.

Mooi voorbeeld daarvan is de opmerking van wethouder van der Weide met betrekking tot de fietsenkelder; “Wij geven 2 opties, sluiten of privatiseren waarbij die laatste geen optie is….” Bijzonder, maar wel duidelijk, slechts een suggestie van een keuze, maar die is er niet…

We hebben weinig tot geen reactie gehad op onze bezwaren m.b.t. de brief van de huisartsen, een noodkreet die wij zeer serieus nemen en ik wil graag aannemen dat dit voor iedereen geldt.

Zij spreken daarin hun grote zorgen uit over de voorgenomen bezuinigingen en dan met name over het gevaar van een stapel- en lawine-effect.

De huisartsen geven aan de welzijnssector hard nodig te hebben om de zorgvraag de komende jaren aan te kunnen.

Een zorgvraag die ook zo maar eens negatief beïnvloed kan worden door de bezuinigingen op organisaties die activiteiten ontplooien rondom gezondheid, fitheid, uitdagingen, ontspanning…oftewel sport, spel en cultuur.

VZ

Ik sluit af met een citaat uit de eerste bijdrage; Het is van groot belang dat mensen zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en dat zij dus niet buitengesloten worden.

Dat laatste komt volgens de SP zwaar onder druk te staan!

 

Stemverklaring bij het tegenstemmen:

Nietsdoen is uiteraard geen optie, voor- of tegen deze begroting stemmen is dus gewenst.

De zorgen zijn dusdanig dat door onder andere het stapeleffect van de begrotingen een groot, voor ons te groot, risico is dat groepen inwoners niet meer de mogelijkheid hebben om volwaardig mee te doen. 

Daarbij zal naar onze verwachting, reparatie de komende jaren veel meer gaan kosten dan de bezuiniging nu oplevert.

U bent hier