h

Begroting 2021

3 november 2020

Begroting 2021

Foto: onbekend / google

Maandag 2 november was de eerste dag waarop de gemeentelijke begroting voor 2021 behandeld werd. Donderdag 5 november is de tweede termijn en stemming.

Hieronder de bijdrage van Wim Moinat namens de SP Emmen.

 

[Keuzes]

Door landelijke keuzes is er een steeds groter probleem ontstaan met de financiering van allerlei gemeentelijke taken. Hierdoor zijn de problemen dus vakkundig op het bordje van de Nederlandse gemeenten gelegd. Zo ook in Emmen, dus een deel van de bezuinigingen is dit college gewoonweg niet aan te rekenen omdat zij gedwongen wordt door Haagse regels. En dus hebben wij het nu over een begroting waar helemaal niemand blij van wordt.

Politiek is in de basis keuzes maken. Waar besteden we geld aan, waaraan minder of helemaal niet, of niet meer?

Bezuinigen is een kwestie van de juiste keuzes maken. Bij de SP staat - bij het maken van die keuzes- het behoud van de leefbaarheid in Emmen voorop. Dat betekent dat iedereen naar vermogen moet kunnen deelnemen. Deze bezuinigingen zijn een aantasting van deze deelname.

[EOP]

De voorgenomen korting op de EOP’s lijkt vooral buitenproportioneel, hoezo een korting opleggen van zo’n 20%, want daar komt het op neer. Dat is geen korten meer, dat is het vernietigen van de inzet door vele vrijwilligers in onze dorpen. Dat is het weghalen van de rechtstreekse contacten tussen gemeente en dorpen, kortom dit is een van de stomste dingen die je kunt verzinnen.

[Gemeentewinkels]

In de begroting worden de gemeentewinkels in Klazienaveen, Schoonebeek en Emmer-Compascuum weggestreept. Deze gemeentewinkels hebben een regiofunctie en zijn de plek waar mensen nog laagdrempelig in of dichtbij hun eigen woonplaats voor ‘gemeentezaken’ terecht konden. De gemeentewinkels zijn destijds in deze buitendorpen gevestigd omdat met name ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking problemen ondervonden met het reizen met het openbaar vervoer naar een -voor hun- grote stad als Emmen. Inmiddels wonen er steeds meer ouderen, oudere ouderen (*vanaf 75 jaar) en mensen met een beperking zelfstandig. Dus je zou zo zeggen dat die behoefte is toegenomen en niet afgenomen. Wat doet dit met de bereikbaarheid van de gemeente, het laagdrempelig kunnen deelnemen aan de maatschappij voor alle Emmenaren en niet alleen die, die toevallig in het grootste dorp wonen! Dat maakt deze bezuiniging onbegrijpelijk.

[Verenigingen, sport en cultuur]

Tja en daar hebben we het over deelnemen aan de samenleving, dan heb je het ook over verenigingen, cultuur en sport. Een deelname, die wordt bemoeilijkt als verenigingen en clubs hun contributie moeten verhogen omdat ze anders hun rekeningen niet meer kunnen betalen vanwege de opgelegde bezuinigingen.

Hoe zit dat met die dierbare standpunten van de gemeente Emmen als het gaat over het verminderen van gezondheidsproblemen door de promotie van bewegen en een gezonde leefstijl of het voorkomen van eenzaamheid?

Voorzitter, in de huidige tijd met alle ellende rondom corona,  zou hier eigenlijk een steuntje in de rug noodzakelijk zijn om te overleven, als dat er niet inzit, laten we nu dan vooral niet dat laatste duwtje geven.

[Brief huisartsen]

En dan komt er op 8 oktober ook nog een brandbrief vanuit de Zuid Oost-Drentse huisartsen. Daarin staat en ik citeer: ‘Een groot deel van de populatie van Emmen kan als kwetsbaar gekenmerkt worden. Dit gaat vaak gepaard met een slechtere gezondheid, een hogere zorgvraag en sociale problematiek.’ 

Zij spreken hier hun grote zorgen uit over de voorgenomen bezuinigingen op de welzijnssector. De welzijnssector, die zij hard nodig hebben om de zorgvraag voor de komende jaren aan te kunnen.

Zij zijn bang dat de voorgenomen bezuinigingen een negatief effect zullen hebben op het welzijn van de inwoners, hun patiënten en de kwetsbare mensen in het bijzonder.

Als de huisartsen in Emmen zich genoodzaakt voelen om een reactie te geven op deze begroting betekent dat, dat er serieuze zorgen zijn over de effecten op het lichamelijk en geestelijk welbevinden van onze inwoners. Voorzitter, de SP deelt deze zorgen. Zeker in deze periode van Corona is ook hun verwachting dat de groep kwetsbare mensen zal groeien. Dat maakt de voorgenomen bezuinigingen nog meer discutabel.

[Deelname aan samenleving]

Het is belangrijk dat mensen zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en dat zij niet buitengesloten worden. Dat lijkt nu niet langer de prioriteit te zijn van deze gemeente.

 [Afsluitend]

Voorzitter, ik ben ermee begonnen en ik eindig er ook mee.

De noodzaak van bezuinigingen dwingt ons tot keuzes, keuzes die we liever niet willen maken. Wij vragen u dan ook – zeker in het licht van de tijd waarin we nu leven-  tot een heroverweging van de voorgenoemde bezuinigingen. Want de kaalslag die onvermijdelijk gepaard gaat met deze begroting, willen we niet!

U bent hier