h

Unanieme steun voor motie LEF! en SP

1 februari 2020

Unanieme steun voor motie LEF! en SP

Foto: onbekend / google

De gemeenteraad van Emmen heeft de motie van LEF! en SP unaniem aangenomen en laat daarmee zien als geheel achter onze inwoners te staan. De gemeente gaat nu de situatie in kaart brengen en samen met de inwoners oplossingen zoeken. Die moeten dan gevonden worden in samenspraak met de provincie, Enexis, Waterschap en NAM.

Foto: RTV Drenthe

De bodemdaling heeft de laatste jaren flink doorgezet en verzakkingen, scheuren en zelfs geknapte gasleidingen veroorzaakt. De oorzaak van de snelle bodemdaling is nog niet bekend, maar gedacht wordt aan inklinken van de veengrond  door een (fors) lager waterpeil en/ of als gevolg van de jarenlange oliewinning in deze regio. De gemeente heeft afgelopen week (29-01) al een eerste informatiebijeenkomst gehouden voor de inwoners. Hierbij waren behalve de wethouder ook mensen van de provincie, Enexis, Waterschap en NAM aanwezig. De aanwezigheid van ruim 200 inwoners uit dit gebied zegt genoeg! Er wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart om in kaart te brengen waar de grootste problemen liggen en waardoor die veroorzaakt worden. De komende tijd zullen er vaker van deze avonden georganiseerd worden.

Foto: SP

Foto: SP

U bent hier