h

Begrotingswijzigingen 2019-2023

22 maart 2019

Begrotingswijzigingen 2019-2023

Foto: SP

Donderdag 21 maart was er een commissievergadering waarin de bijstelling van de meerjarenbegroting werd besproken. Lees hieronder onze bijdrage....

 

Het lijkt zo’n klein, bijna onbeduidend onderdeeltje van de begroting. Een ingeboekte bezuiniging van in totaal 20.000 euro. Waar het resultaat in financiële zin vrijwel verwaarloosbaar zal zijn, is het op sociaal vlak enorm. Een plek waar ruim 350 mensen elke week weer elkaar ontmoeten. Waar ze deelnemen aan cursussen, sporten of gewoon koffie drinken en met elkaar praten. Waar ze ook terecht kunnen voor hulp met de computer of mobiele telefoon. Ja inderdaad, ik heb het over de Cocon. De SP is van mening dat we als gemeente zuinig moeten zijn met initiatieven zoals de Cocon. Denk aan onze gezamenlijke aanpak van eenzaamheid, denk aan onze inzet om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Dit soort initiatieven wortelen diep in de samenleving en zijn van onschatbare waarde. Wij hebben in het gesprek dat we hebben gehad met het bestuur van de Cocon, begrepen dat er best mogelijkheden zijn om de huurbijdrage van de gemeente te beperken. Met de pandeigenaar is te praten over de huur en het bestuur heeft nog meer mogelijkheden genoemd. Maar dat weet het college vast al wel, want wij gaan ervan uit dat ook het college het belang van de Cocon, zoals ik dat net heb verwoord, onderschrijft. Ons voorstel is om de korting niet door te zetten en eerst verder in gesprek te gaan met de Cocon en gezamenlijk alle mogelijkheden in kaart te brengen om tot een definitieve oplossing te komen. We horen graag of het college hiertoe bereidt is of dat we dit volgende week in de Raad via een motie moeten voorleggen?!

Voorzitter, dan nog wat opmerkingen uit de verschillende programma’s. In programma 4, boekt u een bezuiniging in door een aanpassing in het leerlingenvervoer. Denkt u bij begeleiding van kinderen bij het fietsen of gebruik van OV aan vrijwilligers? Die kinderen worden nu natuurlijk niet voor niets van deur tot deur gebracht. Speciaal vervoer is geen keuze, maar bittere noodzaak.

In programma 7 gaan de 5 grote evenementen in het vervolg zelf de schoonmaakkosten betalen. Dat lijkt ons heel redelijk, waarom was dat nog niet zo? Als we dat nu gaan vaststellen, dan moet dat ook gecontroleerd worden en bij onvoldoende resultaat ook opgetreden worden. Dat alles brengt ook kosten met zich mee, worden die ook doorberekend? En als dat allemaal zo gaat gebeuren zal de organisatie dat vast doorberekenen richting de bezoekers. Even los van de toegankelijkheid die daarmee ook onder druk kan komen te staan. Dan betalen onze inwoners via een omweg de bezuiniging, lijkt me niet echt de bedoeling, toch?

U bent hier