h

Wateroverlast in Nieuw-Weerdinge

27 april 2018

Wateroverlast in Nieuw-Weerdinge

Foto: SP

De gemeente Emmen gaat op korte termijn met Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge om tafel om te praten over de wateroverlast in een deel van dit dorp. Dit meldde wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) donderdagavond na vragen van de SP-fractie.

Hieronder de vragen:

Onderwerp: Wateroverlast in Nieuw-weerdinge

‘Los het probleem op of geef me een roeiboot’, onder deze pakkende kop schuilt een dramatisch verhaal. Ondergelopen tuinen en straten als gevolg van fikse regenbuien zorgen voor veel overlast en zelfs gevaarlijke situaties, aldus en aantal bewoners van Nieuw-Weerdinge en dan met name het Zetveld. De klacht is neergelegd bij Plaatselijk Belang die dit door heeft geleid aan de gemeente. Die heeft nog niet geantwoord. Dat dit serieus is en al lange tijd speelt blijkt uit het buurtonderzoek dat de SP in 2009 al deed in de betreffende buurt. De meestgehoorde klacht was toen wateroverlast en schimmelvorming.

We hebben vier vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van genoemde problematiek?
2. Waren deze signalen ook al bekend bij de dorpsenquete van Emmen Revisted uit 2009?
3. Bestaat er een verband tussen de slechte waterafvoer en het grondwaterbeheer op het oude Gero-terrein?
4. Is het college bereidt om op korte termijn, in goed overleg met Plaatselijk Belang deze wateroverlast aan te pakken?

U bent hier