h

Geheimhouding zo veel mogelijk beperken

27 april 2018

Geheimhouding zo veel mogelijk beperken

Foto: SP

Gisteravond stond het verzoek om de geheimhouding op een aantal stukken met betrekking tot Wildlands te bekrachtigen op de Raadsagenda. Wij houden niet van geheimhouding opleggen, maar er kunnen uitzonderingen zijn. De SP wil dan wel dat er bij het opleggen meteen duidelijk is hoelang dat gaat duren. De burgemeester deed gisteravond de toezegging dat er een debat komt hoe verder om te gaan met het opleggen van geheimhouding.

Lees hieronder onze bijdrage: 

Voorgesteld wordt om de geheimhouding op een aantal stukken met betrekking tot Wildlands te bekrachtigen. Hierdoor is die informatie niet openbaar toegankelijk, slechts de Raad kan dit inzien. De Raad mag erover discussiëren, maar mag geen informatie delen uit de stukken. Een welhaast onmogelijke opgave als je een echt debat wilt voeren.

Democratie gaat over openbaarheid van het debat. Mensen hebben recht op informatie van de overheid en die moet beschikbaar zijn. Gemeenteraadsleden hebben die info wel, maar kunnen die niet in het openbare debat gebruiken. Burgers en media krijgen de feiten veel later te horen en kunnen pas achteraf de situatie juist inschatten en beoordelen.

Toch is geheimhouding soms noodzakelijk, dit is ook in de wet geregeld (WOB art. 10). Bijvoorbeeld bij lopende aanbestedingen. De gemeente loopt grote financiële risico's als bedragen van tevoren bekend zijn. Biedende partijen kunnen handig gebruik maken van voorinformatie voor eigen gewin, ten koste van de gemeente en dus gemeenschapsgeld. Dat willen we niet. In dit geval gaat het om vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens van Wildlands.

Wat de SP graag zou zien is dat er standaard bij geheimhoudingsverzoeken een termijn wordt afgesproken. Ik hoor graag wat de andere partijen daarvan vinden, want zeg nou zelf, als volksvertegenwoordigers zouden we toch niet moeten willen dat gegevens onnodig lang geheim worden gehouden!

U bent hier