h

Slotdebat DvhN in Grote Kerk Emmen

18 maart 2018

Slotdebat DvhN in Grote Kerk Emmen

Foto: SP

In de grote kerk in Emmen werd afgelopen donderdag het laatste debat in Emmen gehouden. Althans de laatste van deze verkiezingsronde! Het werd georganiseerd door de gemeente en het Dagblad van het Noorden. Gespreksleider was Erik Wijnolds, hoofdredacteur DvhN.

Foto: SP

Na de opening door burgemeester Eric van Oosterhout was het de beurt aan de lijsttrekkers (alle partijen waren aanwezig!) om te vertellen welk speerpunt ze absoluut willen binnenhalen de komende periode. Voor de Sp is dat de aanpak van armoede, te beginnen met de verhoging van de inkomensgrens voor toegang tot de gemeentelijke minimavoorzieningen. Die is nu 110% van het minimum en moet 120% worden!  Nu vallen veel werkenden met een inkomen op of net boven het minimum nog vaak buiten de boot. Zij missen allerlei tegemoetkomingen/ kortingen ed en hebben daardoor vaak een inkomen onder minimumniveau! Dat leidt tot veel 'stille' armoede en daar kunnen we iets aan doen door die grens op te trekken naar 120% en dat gaan we dus ook doen!

Foto: SP

Verder werd het debat opgehangen aan vier stellingen; 1. Windmolens zijn in de gemeente Emmen onvermijdelijk om aan de energiedoelstelling te voldoen. 2. De gemeente Emmen doet onvoldoende om nieuwe banen te scheppen. 3. In Emmen-centrum zou meer aandacht voor jongeren moeten zijn in plaats van voor ouderen. 4. Het is logisch dat er in de plaats Emmen meer geinvesteerd wordt dan in de dorpen.

Foto: SP

Een gemiste kans was dat er geen gelegenheid werd gegeven aan de 'zaal' om vragen/ opmerkingen te plaatsen. Een geplande interactie met de zaal ging niet door.... 

Foto: SP

Foto: SP

Foto: SP

Foto: SP

U bent hier