h

Open brief aan Treant

22 februari 2018

Open brief aan Treant

Foto: SP

Kindergeneeskunde dichtbij omdat het moet 

Aan: Treant Zorggroep, t.a.v. De Raad van bestuur,

Geacht bestuur,

Onlangs ontvingen de gemeenteraden een bericht van u inzake Verloskunde. U meldt daarin het volgende: 'Een van de scenario’s is dat de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde geconcentreerd worden op een of meerdere locaties. Treant verwacht dit voorjaar een besluit te nemen over een van de scenario’s.'

Naar onze mening is het opheffen van een afdeling Kindergeneeskunde en Verloskunde een totaal onwenselijk streven. Of u een dergelijke sluiting nu in Hoogeveen, Emmen of in Stadskanaal wilt realiseren. Kostenoverwegingen mogen hierbij niet leidend zijn.

De kwaliteit van de begeleiding van zwangerschappen en geboortes is er bij gebaat:

– Indien de afstand tot een ziekenhuis zo klein mogelijk en de tijd dat men onderweg is zo kort mogelijk is. In geval van onverwachte complicaties is immers spoed veelal geboden.

– Indien er een goede samenwerking en goed contact kan worden georganiseerd van de aanstaande ouders met het ziekenhuis en de daar aanwezige artsen en andere specialisten en met lokale verloskundigen en andere beroepsbeoefenaars.

Een anoniem ziekenhuis op afstand werkt dat goede contact niet in de hand. De afgelopen tijd kwam naar voren dat er in Nederland met haar over het algemeen goede gezondheidszorg in verhouding met andere landen toch onnodig veel complicaties en sterfgevallen bleken te zijn onder pasgeborenen. Dat bleek te voorkomen bij betere samenwerking en tijdige verwijzing. Het is ons bekend dat u als regionaal ziekenhuis onder druk staat. Veelal vanwege politieke keuzes met betrekking tot de organisatie van de zorg. De marktwerking staat immers goede en bereikbare zorg dikwijls in de weg. Naar onze mening zou het op uw weg liggen aan te geven waar het precies wringt en zowel bij de politiek in Den Haag als bij zorgverzekeraars en het Zorginstituut duidelijk te maken wat u nodig hebt om de ziekenhuiszorg in Drenthe voor afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde op een goede manier overeind te houden in de drie ziekenhuizen. Indien dat niet gebeurt verschuilt iedereen zich achter elkaar, worden onjuiste kostenafwegingen leidend en wordt de zorg in de regio Drenthe stap voor stap uitgehold.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend

namens SP afdelingen Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen,

Evert Idema, Wim Moinat en Jutta van den Oord

U bent hier