h

Goed bezochte bijeenkomst!

11 december 2017

Goed bezochte bijeenkomst!

Foto: SP

De bijeenkomst over betaalbare energie, werk en lokale democratie op vrijdag 8-12 in Het wapen van Emmen werd goed bezocht.

Onze energiewoordvoerster in de Tweede Kamer Sandra Beckerman was de eerste spreker en leidde het energievraagstuk in. 

Foto: SP

Haar standpunt: “De armste Nederlanders draaien nu op voor het klimaatbeleid terwijl de grote vervuilers cadeautjes krijgen”.  De SP wil een eerlijke omschakeling waarbij vervuilers worden aangepakt en de inwoners nier de rekening betalen. Ook wil zij dat de energievoorziening wordt gedemocratiseerd. “Mensen moeten zeggenschap hebben over onze energieopwekking en de lusten en lasten moeten eerlijker worden verdeeld”

De andere sprekers waren:

Lies Zondag - voorzitter landelijk Raadsledeninitiatief voor lokale autonomie en raadslid in Veendam: 

Foto: SP

Zij sprak over de noodzaak van meer zeggenschap van gemeenteraden en burgers. Het huidige energiebeleid wordt vanuit het rijk aan gemeenten en burgers opgelegd. Er is geen balans russen nationaal en lokaal beleid. Wat zijn de perspectieven voor een echt duurzaam lokaal energiebeleid zijn. Een lokaal energiebeleid van onderop is noodzakelijk. 

Christiaan Serbanescu-Kele - SP-Statenfractie provincie Groningen, 

Foto: SP

ging in op de zogenoemde energiedemocratie: waarom voor een duurzaam energiebeleid, democratie nodig is. Christiaan heeft daarvoor in de Provinciale Staten van Groningen een plan ingediend.

Johan Koelman - fractievoorzitter SP Boxmeer

Foto: SP

had het over de rol van de SP in de lokale democratie en de noodzaak voor een transparant bestuur - een bestuur dat volledige opening van zaken geeft, integer is en niets achterhoudt. De SP heeft in Boxmeer een speerpunt gemaakt van transparant bestuur. Aan de hand van een aantal voorbeelden licht Johan dit toe.

De middag werd afgesloten met een forumdiscussie waarbij naast de genoemde sprekers ook de lijsttrekker namens SP Emmen, Wim Moinat aan meedeed.

U bent hier