h

Uitleg over interview

28 augustus 2017

Uitleg over interview

Foto: SP

Op 24 augustus jl. verscheen in Emmen.nu een interview met Martin de Vries en Wim Moinat namens de SP in Emmen. Veel mensen hebben hierop gereageerd.

De overgrote meerderheid bestond uit complimenten en gelukwensen, dat is mooi en nemen we dankbaar in ontvangst. Het geeft bovendien aan dat we op de goede weg zijn. Bij sommigen was het onduidelijk of Martin al definitief was gekozen als lijsttrekker. En een enkeling snapte onze stellige uitsluiting van de PVV niet. Wij leggen dit alles graag uit!

Martin is kandidaat-lijsttrekker, gevraagd door het bestuur. Hij zal tijdens de Algemene Leden Vergadering (november) worden voorgedragen als lijsttrekker tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Resten de volgende twee vragen:

1. Waarom sluiten we de PVV uit?

2. Waarom zeggen we dat nu al?

We beginnen bij vraag 2, waarom nu al?

De SP is van mening dat alle politieke partijen ruim voor de verkiezingen duidelijk moeten zijn met wie ze wel, maar vooral ook met wie ze niet willen samenwerken. Daar hebben kiezers recht op, zo weten ze meteen waar ze aan toe zijn!

Er zijn mensen die denken dat uitsluiting betekend dat er helemaal niet gesproken wordt met de PVV, dat is niet zo! Uiteraard respecteren we de democratische rechten van iedere wettelijk gekozen partij en gaan met hun in gesprek over de politieke agenda. De uitsluiting betreft eventuele deelname aan een college. Daarvan zeggen we, niet met de PVV!

Daarmee komen we vanzelf bij de eerste vraag, waarom uitsluiten?

De PVV is zelf een partij van uitsluiting met aan het hoofd een islamhater die zich regelmatig als een arrogant slachtoffer opstelt en bovendien de rechtsstaat niet erkent, zie zijn reactie op de rechterlijke uitspraak in zijn rechtszaak. Hij noemt het parlement 'nep' terwijl hij daar zelf deel van uitmaakt. Hij roept van alles, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid.

Door zich zeer negatief uit te laten over instellingen en grondslagen van het Nederlandse staatsbestel (‘nepparlement’, minachting van de rechtspraak, aanzetten tot discriminatie) zet Wilders zichzelf buitenspel. Daarmee word je niet populair bij andere politieke partijen die wel hechten aan de parlementaire democratie en de rechtstaat. Wilders c.s. weten dit heel goed, ze kiezen zelf voor hun isolement waardoor ze niets kunnen bereiken. Dat is pas echt kiezersbedrog!

Kortom: wij vinden het verstandig om zo snel en duidelijk mogelijk afstand te nemen van iemand die met discriminerende, ontwrichtende teksten schade toebrengt aan de Nederlandse samenleving.

Martin de Vries (kandidaat Lijsttrekker SP Emmen)

Wim Moinat (kandidaat Raadslid SP Emmen)

Foto: onbekend / internet

Foto: SP

Foto: SP

Foto: SP

U bent hier