h

DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS

1 juli 2017

DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS

Foto: nb / google

Leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en leggen het werk (even) neer!

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er te weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat er nú al een lerarentekort is, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep 'POinactie' (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten in politiek Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen eisen. Zo wordt  het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wordt het lerarentekort afgewend en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die komen niet in gevaar.

Op 27 juni zijn de meeste basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal om deze actie voor meer leerkrachten en een betere beloning kracht bij te zetten.

Ook SP Emmen steunt deze actie! We roepen iedereen op om de petitie van de actiegroep 'POinactie' te tekenen, dat kan hier! 

U bent hier