h

Nationaal ZorgFonds in Emmen: ‘De zorg moet weer van ons worden’

1 juli 2016

Nationaal ZorgFonds in Emmen: ‘De zorg moet weer van ons worden’

Foto: SP

De grote zaal van de Meerstede in Emmen was eigenlijk te klein voor alle bezoekers van de eerste informatieavond in Drenthe over een Nationaal Zorgfonds.  Zorgverleners en ‘gewone mensen’ waren eensgezind: ‘De zorg moet weer van ons worden, de zorg moet eerlijk worden en iedereen die zorg echt nodig heeft moet daar op kunnen rekenen’.

Foto: SP

Zo’n 10 jaar geleden kreeg Nederland een zorgstelsel waarin marktwerking en concurrentie centraal staan. De ontevredenheid over dit zorgstelsel is heel groot. De SP nam het initiatief om brede steun te verwerven voor een Nationaal Zorgfonds zonder verschillende zorgverzekeringen. Een basisverzekering voor iedereen zonder eigen risico, waarin de tandarts, de geestelijke gezondheidszorg en de fysiotherapie weer opgenomen zijn.  

Foto: SP

Zorgverleners: dit zorgstelsel is ziek!

De avond werd fraai muzikaal geopend door Robin ijzerman, waarna 'spreekstalmeester' Hans van Leeuwen in gesprek ging met Fysiotherapeut Bob van Ravensberg. Die vindt het Nationaal ZorgFonds absoluut noodzakelijk want: "Ik heb het te vaak meegemaakt dat mensen huilend in mijn behandelkamer zaten omdat ze de zorg niet konden betalen." Toen volgde een duidelijk verhaal van Renske Leijten over patiënten die liever niet doorverwezen willen worden of geen gebruik maken van hun doorverwijzing naar de specialist. Hun medicijnen niet ophalen. Over patiënten die hun jaarlijks noodzakelijk geachte MRI-scan overslaan. Over de zwakzinnigenzorg en psychiatrische hulp die sinds de start van het stelsel alleen maar achteruit is gegaan. Over mensen die niet meer of slechts beperkt voor hun gebit zorgen. Over noodzakelijk fysiotherapie die, om financiële redenen, niet genomen werd. Maar ook over de verspilling die dit zorgstelsel met zich meebrengt: de enorme bureaucratie die de zorgverzekeraar oplegt aan zorgverleners. Over de zorgverzekeraars die op de stoel van de artsen gaan zitten. Over  artsen en psychiaters die omwille van hun patiënt de diagnose soms moeten aanpassen omdat de ene handeling wel vergoed wordt maar de andere niet. Doen zij dat niet dan komen de kosten van de behandeling  terecht bij de patiënt. De conclusie is duidelijk: dit zorgstelsel is ziek!

Foto: SP

Hierna barstte de discussie los...

Voorbeelden vanuit de zaal bevestigden de genoemde ervaringen. Zij maakten duidelijk dat dit zorgstelsel van de baan moet. Er was iemand met een forse schuld omdat hij - achteraf - te horen kreeg dat hij een behandeling zelf moest betalen. Iemand die ernstig ziek werd waarna geen enkele verzekering nog bereid bleek voor haar een noodzakelijk aanvullend pakket af te sluiten. ‘Dat zijn  onmenselijke toestanden’, merkte Renske Leijten op. ‘De zorg moet weer van ons worden, de zorg moet eerlijk worden en iedereen die zorg nodig heeft moet daar op kunnen rekenen’.

Foto: SP

Renske Leijten: ‘Nationaal Zorgfonds op zoveel mogelijk politieke agenda’s’.

Ten slotte legde Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, uit wat de bedoeling is. Bijna 80% van de Nederlanders is voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico, inclusief tandarts, fysiotherapeut en geestelijke gezondheidszorg. Nu de politiek nog en die moeten wij overtuigen. Wij zijn volop aan de slag om een brede beweging op te zetten. De SP is initiatiefnemer, maar iedereen is welkom. Het Nationaal Zorgfonds moet bij de verkiezingen in maart 2017 bij zoveel mogelijk partijen op de agenda staan.

Foto: SP

Claudia Ester: Ook in Emmen aan de slag

Afdelingsvoorzitter van de SP in Emmen Claudia Ester en zelf werkzaam in de zorg riep iedereen op om ook actief te worden: "bestel een actiepakket bij www.nationaalzorgfonds.nl en haal zelf handtekeningen op. We hebben de eerste honderden handtekeningen in Emmen al opgehaald. Het enthousiasme voor een Nationaal Zorgfonds is heel groot. We gaan mensen organiseren en actie voeren. Wil je ook actief worden in Emmen of elders in Drenthe meld je dan even aan via een email naar emmen@sp.nl " of bel met ons.

U bent hier