h

Huur te duur, een vraag....

6 december 2014

Huur te duur, een vraag....

Foto: onbekend

De SP voert actie tegen te hoge huren. En de Nederlandse Woonbond maakt vandaag melding van te rijke woningcorporaties. Daarom heb ik een paar sommetjes gemaakt. Dat beetje rekenwerk leverde meer vraagtekens op dan antwoorden.

Ik vroeg mij af hoe die hoge huurprijzen voor sociale woningen zijn ontstaan en nam een bepaald woningtype in Bargeres als voorbeeld.

Door mijn werk had ik te maken met de bouw van die woningen in begin jaren zeventig. Daardoor ken ik bouwkosten. Die waren nog geen f30.000,- per woning en daar kwamen dan nog grond-, architecten-, adviseurskosten en léges bij. Van het rijk kreeg de verhuurder 10 jaar lang de aflopende subsidie voor sociale woningbouw. Na 10 jaar was de woning voor een groot deel betaald met die rijkssubsidie. In het eerste jaar was de huurprijs minder dan f 200,- per maand. Bij een gemiddelde inflatie over 40 jaar zou de huur ongeveer het 3,5-voudige moeten bedragen, dus omgerekend naar euro’s ongeveer €300,- per maand.

Dezelfde woning nog eens anders bekeken.

In deze brink zijn woningen te koop voor €110.000,-.

De hypotheekrente is nu ongeveer 3,2%. Bij een 100% hypotheek is dat dus €3600,- per jaar en dat is precies de €300,- uit de vorige berekening. Natuurlijk komen daar nog kosten bij zoals voor onderhoud, verzekeringen, eigenaren-WOZ, enzovoort. Voor een verhuurder komen daar natuurlijk ook nog beheerkosten bij. Stel dat op €100,- per maand voor alle bijkomende kosten. Dan zou de totale huur, heel ruim gerekend, op €400,- per maand uitkomen.

De hamvraag: wat is de huidige maandhuur? Die is nu €630,- per maand. Hoe kan dat? Waar komt dat verschil tussen de huurbedragen vandaan? Wie plundert de huurders? Hoe kan het dat een woning kopen zoveel goedkoper is dan diezelfde woning huren? Heb ik ergens fout geredeneerd?

Wie geeft mij antwoord op deze vragen?

Een Kritische Rekenaar. 

Klik hier om te reageren!

U bent hier