h

SP EMMEN ROEPT OP VOOR DEMONSTRATIE 21 SEPTEMBER

15 september 2013

SP EMMEN ROEPT OP VOOR DEMONSTRATIE 21 SEPTEMBER

Tientallen organisaties protesteren op 21 september in Amsterdam tegen het bezuinigingsbeleid van de regering Rutte, die gewone mensen de prijs laat betalen voor de crisis. Ook de SP-afdeling Emmen roept iedereen op om naar deze demonstratie te komen. Bij voldoende animo zal er een bus vanuit Emmen geregeld worden, zo niet kunnen we regelen dat we met een andere afdeling meekunnen. Meld je in ieder geval nu aan voor het busvervoer naar Amsterdam!

Deze regering van VVD en PvdA heeft ons land in een neerwaartse spiraal gebracht: bezuinigingen, teruglopende investeringen en bestedingen, lagere belastinginkomsten, oplopende werkloosheid, hogere woonlasten, stijgende kosten van levensonderhoud, belastingverhogingen, lagere pensioenen en nog meer bezuinigingen.

Wij laten zien dat het anders kan en dus anders moet. Nederland is een rijk en ontwikkeld land met enorme mogelijkheden. Het is aan ons om de lasten en de lusten eerlijker te verdelen en mensen kansen te bieden in plaats van angst aan te jagen. Met hoop, verandering en optimisme maken we een einde aan de sfeer van negativisme en cynisme die momenteel over ons land hangt.

SP-leider Emile Roemer:

 

    “Ik ben erbij op 21 september in Amsterdam. Want nu moeten we opkomen voor zorg, werk, onderwijs, cultuur en innovatie. Hoe meer mensen naar het Beursplein komen, hoe sneller dit kabinet zijn biezen pakt en hoe sneller we aan de opbouw kunnen beginnen.”

 

 

Meld je nu aan voor de bussen vanuit Emmen. Meld je hiervoor aan via sp-emmen@xs4all.nl . De precieze tijd en locatie van vertrek worden z.s.m. bekend gemaakt.

U bent hier