h

Gemeente sluit ogen voor gevaarlijke Zanddijk

7 juni 2013

Gemeente sluit ogen voor gevaarlijke Zanddijk

Vrijdagochtend, 8 uur- denderend vrachtverkeer, brede tractoren, bussen en te hard rijdende auto’s ziet de SP- fractie  aan zich voorbij trekken op de Zanddijk in Roswinkel.

De Zanddijk is een smalle straat, die bedoeld is voor bestemmingsverkeer. Fietsers (veelal schoolkinderen) maken gebruik van het naastgelegen fietspad dat helaas halverwege de weg kruist waardoor oversteken een hachelijke onderneming is. De gemeente heeft een bord geplaatst ,die een maximumsnelheid van 60 km aangeeft en ziet geen mogelijkheden om verder iets aan de situatie te doen. De wethouder volstaat met te verwijzen naar de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruikers. Al vele jaren  vragen buurtbewoners aandacht voor dit probleem.       

De SP maakt zich ernstig zorgen maakt over de veiligheid van de vele gebruikers van deze weg. Daarom heeft de SP dit op de agenda gezet van de Commissie Wonen en Ruimte van maandag, 10 juni. De SP vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar inwoners en kan dit niet afschuiven op de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruikers. In de commissie zal de SP deze ongewenste situatie ter discussie stellen.

U bent hier