h

Verkiezingsdebat FNV in De Marke, maandag 3 sept. 19:30 uur.

3 september 2012

Verkiezingsdebat FNV in De Marke, maandag 3 sept. 19:30 uur.

FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw organiseren drie verkiezingsdebatten in het noorden. Politici van SP, CDA, VVD, D66, GL, PVV en CU zijn uitgenodigd om met jullie in discussie te gaan over vakbondspunten: ontslagrecht, WW, zorg, reiskostenvergoeding en gelijk werk – gelijk loon. De vakbondspunten worden in stellingen voorgelegd. De laatste van de serie debatten zal worden gehouden in Emmen, De Marke, Statenweg 107, aanvang 19.30 uur.
Namens de SP zal Paul Ulenbelt aanwezig zijn om deel te nemen aan het debat.

Stellingen voor verkiezingsdebatten in Noord Nederland

Ontslagrecht

Stelling
1. Een versoepeling van het ontslagrecht door het afschaffen van de preventieve toets is
volstrekt onnodig en overbodig.

WW

Stelling
2. De eerste 6 maanden WW op kosten van de werkgever leidt tot meer faillissementen
in het MKB

Stelling
3. Geen verkorting en/of verlaging van de WW uitkering

Zorg

Stelling
4. Het zorgstelsel in Nederland verloedert: wie het niet kan betalen heeft pech gehad.
Daarom moet er een inkomensafhankelijke premie komen.

Stelling
5. Zorg leent zich niet voor marktwerking

Gelijk werk, gelijk loon

Stelling:
6. De overheid faalt in naleving van wetgeving over arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden
en arbeidsomstandigheden.

Stelling:
7. Jeugdloon is discriminatie! Stoppen daarmee: niet leeftijd maar ervaring moet
gewaardeerd worden.

Reiskostenvergoeding

Stelling:
8. Verlagen of afschaffen van de fiscale vrijstelling reiskostenvergoeding is
inkomenspolitiek en treft de lager betaalden.

U bent hier