h

Medewerkers sociale werkvoorziening voeren actie in Assen

18 februari 2012

Medewerkers sociale werkvoorziening voeren actie in Assen

Wie? Honderden medewerkers van Drenthse sw-bedrijven
Wat? Actie tegen nieuwe Wet werken naar vermogen
Waar? Javastraat / Onder de Beuken, Assen, Stadhuis
Wanneer? donderdag 23 februari 2012, 11.30 tot 13.30 uur

Medewerkers van Drenthse sw-bedrijven voeren 23 februari actie in Assen tegen de afbraakplannen van het kabinet voor de sociale werkvoorziening. Door de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) dreigen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken te verdwijnen.

In de Javastraat protesteren vanaf 12.00 uur honderden medewerkers van de Drenthse SW bedrijven. Kaderleden van Abvakabo FNV uit de overheids- en welzijnssector tonen daar hun solidariteit met de sw’ers. De actie in Assen is onderdeel van de regionale werkonderbrekingen die Abvakabo FNV de komende weken in het hele land organiseert. Donderdag 22 maart is er op het Malieveld in Den Haag een landelijke manifestatie tegen de kabinetsplannen.

Met de acties wil Abvakabo FNV het volgende bereiken:
• geen verlies van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking;
• maximale toegankelijkheid van de reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een
arbeidsbeperking;
• mensen met een arbeidsbeperking moeten worden beloond met op zijn minst het
wettelijk minimumloon: loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie;
• geen bezuiniging op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking;
• een fatsoenlijke cao.

De Tweede Kamer behandelt de WWNV eind april. Door deze wet moeten mensen met een arbeidsbeperking vanaf 2013 aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt, voor een loon onder het wettelijk minimum. Tevens wordt de persoonlijke begeleiding nagenoeg wegbezuinigd. Terwijl juist deze begeleiding hard nodig is om de uitstroom van arbeidsgehandicapten naar een reguliere baan kansrijk te maken. Er is echter een groot risico dat veel mensen met een arbeidsbeperking uiteindelijk in de bijstand terechtkomen. Bovendien is er nog steeds geen nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening en hebben veel sw-bedrijven financiële problemen, doordat gemeenten worden gedwongen tot bezuinigingen.

Over Abvakabo FNV
Abvakabo FNV is de grootste vakbond in de publieke sector en maakt zich sterk voor behoud van een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige publieke dienstverlening: geen gedwongen ontslagen of bezuinigingen zonder vermindering van taken en wél een marktconforme loonontwikkeling. Zie www.abvakabofnv.nl voor meer informatie over de vakbond.

U bent hier