h

Van de rode dichter

4 februari 2011

Van de rode dichter

Lege fabriek

Naast het kanaal

waardoor de schuiten gaan,

zie ik een fabriek

met stukke ruiten staan.

Men heeft er voor geluk

en plicht zijn werk gedaan.

Binnen valt wat zonlicht

dof op gruis en stof.

Geen man of machine

beweegt in de hal.

Alles leeg en

in verval.

Alleen een muis

geeft er nog thuis;

en door een kier

onder de verfloze wand,

verdwijnt hij naar

de achterkant.

Hij wacht een poos

tot de nacht begint,

en het maanlicht zacht

de vloeren vindt

©Jan-Peter Scheffer

U bent hier