h

IK JIJ WIJ hebben gestemd, SP ROOD.

6 maart 2010

IK JIJ WIJ hebben gestemd, SP ROOD.

Op woensdag 3 maart tijdens de uitslagen avond van de gemeentelijke verkiezingen was SP Rood vertegenwoordigd. In volle blijdschap kunnen we vermelden dat de verkiezingen voor onze plaatselijke partij stabiel zijn verlopen. Geen zetels winst en geen zetels verlies.

Waarom in volle blijdschap?
In verhouding met de vorige verkiezingen is geen winst gemaakt. Uiteraard betreuren we dit. Alleen wil het voor ons niet zeggen dat we bij de pakken neer gaan zitten. Uiteraard vraagt dit belangrijke evaluatiemomenten hoe deze kennis kan worden gebruikt voor volgende verkiezingen.

Als jongerenafdeling zijn geen plaatsen in de raad veroverd. Hoe word verwacht dat de jongeren worden vertegenwoordigd in de gemeenteraad?
Als jongerenafdeling hebben we naar het bestuur inspraak op de agendapunten. De vertegenwoordigers van Rood kunnen hier binnen de SP de ROOD standpunten bespreekbaar maken. Natuurlijk zijn er mogelijkheden voor punten van hoog maatschappelijk belang, om deze alsnog bespreekbaar te krijgen binnen de gemeenteraad.

Hoe word door ROOD het aantal dat op de ROOD vertegenwoordigers hebben gestemd omschreven?
Dat de vertegenwoordigers van de jongerenafdeling 48 stemmen hebben behaald noemen we absolute winst. Voorheen was er nog geen jongerenafdeling binnen de gemeente Emmen. Deze afdeling is in de afgelopen maanden opgestart en verder ten uitvoer gebracht. Natuurlijk weten wij de er nog veel moet gebeuren. Verwacht word ook hierop komende vier jaren te kunnen inzetten.

Wat is de boodschap van ROOD naar zijn kiezers?
Langs deze weg willen gebruik maken om iedereen te bedanken die op ons hebben gestemd. Om een verdere mening van ROOD uit te dragen willen we dan ook een ieder oproepen van de gelegenheid gebruik te maken zijn punten aan te leveren, of de daarvoor benodigde bijeenkomsten bij te wonen en gebruik te maken van je sprekersrechten.

U bent hier