h

SP-jongeren bundelen hun krachten.

11 november 2009

SP-jongeren bundelen hun krachten.

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van de SP Emmen heeft de nieuw opgerichte ROOD-afdeling Emmen, de jongerenorganisatie van de SP, zich voor het eerst voorgesteld. Namens de landelijke ROOD-organisatie was Gijs Houtbeckers (ex-voorzitter) aanwezig en sprak de zaal toe. Daarna werden de doelstellingen uitgelegd en er is gediscussieerd over politieke onderwerpen die met name jongeren aangaan.


Er zijn afspraken gemaakt om actief bezig te gaan met diverse acties. Er liggen vele vraagstukken die aandacht verdienen, zoals kamerbewoning, OV-jaarkaart voor MBO-ers onder de 18 jaar, uitgaan en veiligheid, enz. Binnenkort komt ROOD weer bij elkaar om dit verder vorm te geven

U bent hier