h

EMCO

29 november 2009

EMCO

Na een actie aan de poort van EMCO. waarbij we folders hebben uitgedeeld om te weten te komen wat er leeft bij de medewerkers heeft de SP een telefoonlijn opengesteld voor de mensen om hun verhalen te vertellen, goede of slechte verhalen. Deze verhalen zijn verzameld in een rapport. In het rapport hebben we specifiek ervoor gekozen er geen conclusies aan te verbinden omdat de ervaringen van de mensen voor zichzelf spreken.

Het rapport is maandag 23 november aangeboden aan een delegatie van de ondernemingsraad en de waarnemend directeur van EMCO. We werden vriendelijk ontvangen met een kopje koffie,en de waarnemend directeur vertelde hoe het op dit moment gaat bij de EMCO., ook betrok hij het goed draaiende W.S.W. bedrijf Wedeka hierbij. Het gesprek leverde interessante gegevens op. Allereerst zijn er door ‘natuurlijk verloop’ al 36 ambtenaren weg bij EMCO en er wordt hard gewerkt om de veel te zware tussenlaag te reorganiseren.

De financiële tekorten zijn minder slecht dan verwacht, volgend jaar verwacht men een tekort van nog ‘maar’ 3,5 miljoen en men gaat er van uit binnen afzienbare tijd in de ‘zwarte cijfers te komen, dus geen tekort meer te hebben,en eventueel met winst te draaien zoals nu bij WEDEKA het geval is. Opdrachtgevers hebben weer vertrouwen in EMCO en het bedrijf haalt ondanks de crisis veel opdrachten binnen.

Wat het meest belangrijke is, de interim-directie wil de werknemers serieus nemen, bereikbaar en zichtbaar zijn voor hen. Er is duidelijk merkbaar dat de ‘top’ van nu een aversie heeft tegen directies die in hun dure pluche kamers zitten.

Een aantal kritische punten die wij aangaven worden aangenomen om te onderzoeken, bijvoorbeeld of er ook naar de beperkingen gekeken wordt vóór mensen aan het werk gaan, iets wat nogal ontbrak. Er moest ook anders worden omgegaan met het ziekteverzuim iets wat onvermijdelijk is bij deze groep mensen ,en dat er een groep aan het ontstaan is die tussen wal en schip valt; op de wachtlijst bij EMCO en zonder geld zitten omdat ze buiten bepaalde regelingen vallen. Aan de vele uitspraken merkten we dat er rekening wordt gehouden met de groep mensen waar men mee werkt. Een blik in de kantine laat zien dat er een ontspannen, gezellige sfeer hangt die ook wel eens anders is geweest.

De waarnemend directeur wil gezamenlijk (‘Werknemers moeten weer weten dat we samen dit bedrijf zijn’) toe naar een situatie om zoveel mogelijke groepen iets te kunnen bieden, nu zijn er al 45 medewerkers aan de slag binnen EMCO met behoud van uitkering. Bij de Wedeka is men zelfs zo ver dat men de groep die buiten de boot dreigt te vallen; jongeren uit het speciaal onderwijs al opvangt met stages binnen het bedrijf. Al met al hadden wij er een goed gevoel over ,zonder voorbij te gaan aan de kritische wetenschap dat we de werknemers ook willen spreken hoe hun ervaringen zijn de laatste tijd,hun belang staat voorop,hun WELZIJN was de hele inzet voor deze actie.

We hebben afgesproken rond april ,mei weer een bezoek te komen doen aan de EMCO waarbij we zeker de ervaringen van de medewerkers willen horen. De EMCO zit op de goede weg ,wij hebben vertrouwen in deze interim –directie, maar is nog een lange weg te gaan.

U bent hier