h

Buurten in de buurt

28 april 2009

Buurten in de buurt

Maandag 27 april hebben we in de J.Lokkerstraat en het Achterdiep gebuurt. Samen met partijbestuurslid Vincent Mulder hebben we gevraagd aan de bewoners aldaar wat ze vonden van hun buurt. Wat kon beter en wat is al goed. Uitkomsten hiervan zijn erg schrikbarend.

De bewoners uit deze buurt voelen zich in de steek gelaten door plaatselijk belang en door de gemeente. Ze doen zo hun best om hun buurt leefbaar te houden en in plaats van beloning krijgen ze straf door middel van huurverhoging. Ook de leegloop van middenstand in Nieuw-Weerdinge ziet men met lede ogen aan. Wij hebben afgesproken dat we nog 2 keer gaan buurten in de buurt zodat we over een paar weken met een eindconclusie kunnen komen hoe deze buurt weer de schaal van de toekomst kan worden. De eindconclusies kunt u over een paar weken teruglezen op onze website.

U bent hier