h

EU PesticideWatch voor een schonere wereld

24 november 2008

EU PesticideWatch voor een schonere wereld

Op 22% van alle in Europa geteste producten komen bestrijdingsmiddelen voor waarvan is aangetoond dat zij voor de mens kankerverwekkend, mutageen en reproductie- of hormoonverstorend kunnen zijn.

In juli 2006 heeft de Europese Commissie een aantal goede voorstellen gedaan om de blootstelling aan landbouwgif te beperken. Een belangrijk voorstel houdt in dat de meest gevaarlijke kankerverwekkende, muterende, reproductie- of hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen worden verboden. Deze 23 stoffen komen veelvuldig voor op ons voedsel!

Het voorstel van de Commissie is nu klaar om in wetgeving te worden omgezet. Maar daar is wel de steun van de Europese ministers van Landbouw voor nodig! Door agressieve lobby van de bestrijdingsmiddelenindustrie wil onze minister Verburg van Landbouw niet langer de 23 meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in de Europese voedselketen verbieden.

ActionGelukkig heb jij ook een stem. Roep onze minister op als nog te kiezen voor onze gezondheid en een schoon milieu!

Genoeg van gevaarlijk landbouwgif?
Stuur een oproep naar minister verburg!

Klik hier voor meer informatie

U bent hier