h

Fractienieuws december 2007

23 december 2007

Fractienieuws december 2007

De maandelijks verantwoording over onze politieke activiteiten in de raad.

B6: RA07.0144 Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2010 + RIS.2861

Woordvoeder Boelie Hoekstra

Het beleidsplan van de WMO voor de komende 4 jaar is in de raadsvergadering van 20 december 2007 vastgesteld.

Verantwoordelijk wethouder voor de WMO is wethouder Jumelet van het CDA. Jumelet was niet echt enthousiast over de kritische opstelling van de SP inzake de WMO en verweet de SP met te weinig inhoudelijke idee├źn te zijn gekomen, nou zijn SP ers vooral realisten die weten dat je met 5,4 miljoen bezuinigingen je wel van alles kunt bedenken maar dat het er uiteindelijk om gaat dat mensen de juiste zorg krijgen en dat daar praktisch mee moet worden omgegaan.

Eeerste termijn

Toen de SP in de tweede spreektermijn met vragen kwam over wachtlijsten voor hulpmiddelen en hoe het staat met de klachten over onjuiste hulpmiddelen werd dat kennelijk toch wat te lastig gevonden en werd dat afgekapt als zijnde niet direct betrekking te hebben op het beleidsplan.

De SP en de Drentse ouderen partij waren de enige twee partijen die tegen het WMO beleidsplan hebben gestemd. PvdA, CDA, VVD, BGE, CU, GL stemden allen voor.


B11: RA07.0150 Energiebedrijf Rundedal

Woordvoerder Wim Moinat

Eerste termijn

Motie van wantrouwen tegen wethouder Kuper


Agenda's

Commissie wonen en ruimte
Commissie samenleving
Commissie bestuur en middelen
Raad


U bent hier