h

Vier bestuursleden zeggen hun partijlidmaatschap op.

19 september 2007

Vier bestuursleden zeggen hun partijlidmaatschap op.

Wat er al geruime tijd aan zat te komen is vanavond gebeurd. Vier van de negen bestuursleden van onze afdeling, te weten Rick Denkers (voorzitter), Henk Slot (secretaris), Gerrit-Jan Kloese (algemeen bestuurslid) en Gerard Bos (algemeen bestuurslid) hebben hun partijlidmaatschap opgezegd. Dit in verband met het in hun ogen te ondemocratische gehalte van de landelijke SP. Ze geven nadrukkelijk aan, te staan voor de principes van de SP en met name aan onze lokale vertaling daarvan. Ze zagen echter geen heil om verder te discussiƫren met het landelijke en beginnen een eigen beweging.

Wij hebben een andere afweging gemaakt. Ook bij ons zijn er gevoelens van onvrede, onvrede over de soms matige communicatie. Maar als je daar iets aan wilt veranderen zul je de discussie daarover open aan moeten gaan. Van te voren dichttimmeren of de schuldvraag gelijk bij de ander leggen levert geen vruchtbaar overleg op. Wij kiezen nadrukkelijk ervoor om noodzakelijke verandering via de democratische weg (via discussie, moties ed) te bewerkstelligen. De afdeling Emmen gaat door, met een volwaardig bestuur en met de volledige fractie!

U bent hier