h

Deel SP-bestuur stapt op

19 september 2007

Deel SP-bestuur stapt op

Wim Moinat: Met weglopen los je toch niets op

Bij de Socialistische Partij (SP) in Emmen zijn deze week vijf van de negen bestuursleden opgestapt. Vier van hen hebben ook het lidmaatschap van de partij opgezegd. Directe aanleiding is de kritiek van deze SP'ers op de ondemocratische houding' van het hoofdbestuur in de zaak rond het Overijsselse Eerste Kamerlid Dazgiin Yildirim. De afgetreden leden beginnen een nieuwe landelijke politieke partij: Solidara.

Vier van de negen bestuursleden van de SP-Emmen zijn de partij uitgestapt. Rick Denkers (voorzitter), Henk Slot (secretaris), Gerrit-Jan Kloese (algemeen bestuurslid) en Gerard Bos (algemeen bestuurslid) hebben al geruime tijd kritiek om de ondemocratische besluitvorming in de landelijke partij rond de zaak van het Overijsselse Eerste kamerlid Dfizglin Yildirimin. De afgetreden bestuursleden beginnen, samen met andere SP'ers uit het land die de partij om dezelfde redenen de rug hebben toegekeerd, een nieuwe beweging: Solidara.

De afgetreden Emmense bestuursleden staan nog steeds achter de principes van de SP en vooral achter de lokale
vertaling daarvan. Ze zagen echter geen heil in een verdere discussie met het landelijk bestuur. Ook fractievoorzitter Wim Moinat vindt de manier waarop rond de zaak Yildirimin is gecommuniceerd beneden peil. "Er was geen wederzijds respect meer. Vier bestuursleden hebben daarom besloten uit de partij te stappen, de andere bestuursleden en ik hebben besloten om door te gaan. Dat is OOk een stap. Met weglopen bereik je helemaal niets.
Ik wil in de partij verder discussiêren", zegt Moinat, die in elk geval tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorzitter is van de met de Emmer SP.

Volgens hem is er gewoon geen sprake van het uiteenspatten van de Emmer afdeling. "Wij gaan gewoon met een volwaardig bestuur door op de koers die we hebben uitgestippeld. En de opgestapte leden die nu samen met anderen een nieuwe partij oprichten, volgen eigenlijk ook de SP-koers."

Dat is volgens Rick Denkers, tot dinsdagavond voorzitter van de SP Emmen, niet juist. "Solidara is een democratisch alternatief voor de SP. Wij zijn wel socialisten, maar respecteren de democratische grondbeginselen zoals die wettelijk zijn vastgesteld. Wij raadplegen de achterban en de adviezen van de achterban zijn bindend. Een bestuurder is altijd afzetbaar en bovendien komt er een verbod op dubbele functies binnen de partij."

Denkers respecteert de bestuursleden die wel binnen de partij in Emmen zijn gebleven. "Dat Moinat nog de energie kan opbrengen om veranderingen van binnenuit te bewerkstelligen, vind ik alleen maar te waarderen."

De aanleiding

De directe aanleiding voor het opstappen van de Emmer SP'ers was de commotie omtrent de kamerzetel van het Overijsselse SP-statenlid Düzgün Yildirim en de schorsing van hoofdredacteur Elma Verhey van het partijblad Tribune. Yildirim werd met voorkeurstemmen gekozen in de Eerste Kamer. Hij weigert zijn zetel in de Eerste Kamer op te geven, zoals bestuur en partijraad van hem eisen. De hoofdredacteur van Tribune werd geschorst toen zij een kritisch artikel Kierover publiceerde.

© Dagblad van het Noorden 19-09-2007; Marscha van Noesel

U bent hier