h

Handtekenactie zwembad “De Wieke” in Nieuw-Weerdinge

3 augustus 2007

Handtekenactie zwembad “De Wieke” in Nieuw-Weerdinge

Zaterdag 07-07-07 Heeft de SP-Afdeling Emmen samen met bestuur en vrijwilligers van zwembad “De Wieke” in Nieuw-Weerdinge op de braderie aldaar handtekeningen opgehaald bij de bezoekers van de braderie. De SP wil dat de gemeente Emmen meer geld beschikbaar stelt aan de openluchtzwembaden in de gemeente Emmen.

Het gaat dan om de geprivatiseerde zwembaden. Op dit moment krijgen deze zwembaden op jaarbasis ongeveer 13.000,- euro van de gemeente. Het benodigde budget bedraagt ongeveer 75.000,- Dit bestaat voor een groot gedeelte uit de kosten voor een badmeester, verwarming, nieuwe coating (Die door de vrijwilligers zelf nog aangebracht moet worden), waterbehandeling en chloor. Je snapt wel dat er zo een groot gat zit met de inkomsten. Behalve geld van de gemeente zijn er nog inkomsten uit abonnementen, donateurs en sponsors. Maar dan blijft er toch nog een groot tekort!

Behalve op deze zaterdag wil de SP ook deze zomer nog langs de huizen om handtekeningen op te halen. In november tijdens de begrotingsdebatten willen we de handtekeningen aan het college van B&W aanbieden.

Henk Slot

U bent hier