h

Ledenvergadering groot succes

28 april 2007

Ledenvergadering groot succes

De afdeling Emmen heeft op woensdag 18 april haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was deze keer bijzonder goed te noemen; 33 leden hadden zich gemeld bij aanvang van de vergadering.

Het aftredend bestuur schetste bij monde van interim-voorzitter Harry de Jonge een verhaal waarin duidelijk was dat de afdeling Emmen het afgelopen jaar flink bezig is geweest. Niet minder dan 3 verkiezingen (Gemeenteraad, Tweede Kamer ├źn Provinciale Staten) passeerden in een vrij kort tijdsbestek de revue. Dat heeft flinke inspanningen vereist van de afdeling. Daarnaast is er in het najaar een grote actie rondom de EMCO geweest. Kort samengevat konden we stellen dat het een druk jaar is geweest.

Ook onze nieuwe raadsfractie heeft zich in het afgelopen jaar niet onbetuigd gelaten. Hoewel nieuw en onervaren zijn ze toch erin geslaagd om enige amendementen aangenomen te krijgen. Ook de pers werd regelmatig gevonden.

Ook onze hulpdienst blijft - en wellicht moeten we hier 'helaas' gebruiken - het steeds drukker krijgen. Enige tientallen mensen worden nu per jaar geholpen die vaak die meest uiteenlopende hulpvragen hebben; van het invullen van belastingbiljetten tot aan juridische hulp. Bijzonder om te vermelden is dat onze hulpdienst er voor een persoon in is geslaagd om vrijwel een complete inboedel te regelen.

Verheugend was om te constateren dat elf leden zich gemeld hadden voor een bestuursfunctie. Nog nooit was de interesse in een bestuursfunctie zo groot. Een teken dat het goed gaat met de afdeling.

Uiteindelijk kozen de leden een nieuw bestuur bestaande uit:

Rick Denkers Voorzitter
Henk Slot Secretaris
Betsy Robben Penningmeester

Algemene bestuursleden:
Rob Kalmeijer
Gerrit-Jan Cloese
Gerard Bos
Danielle Mink
Jannes Bergsma

En uiteraard, onze fractievoorzitter Wim Moinat maakt ook deel uit van dit bestuur.

Het nieuwe bestuur heeft een forse samenstelling. En dat maakt het mogelijk dat de afdeling veel activiteiten zal kunnen gaan ontplooien. Het activisme, het handelskenmerk van de SP, krijgt op deze manier een betere plek binnen de afdeling. Immers een fractie kan niet zonder actie en andersom.

Daarnaast mogen we ook nog een andere (verheugende) constatering doen: de Drenten zijn in de meerderheid! De meeste bestuursleden zijn 'echte' autochtone Drenten. En dat is een verheugende omwikkeling aangezien het 'leek' alsof het bestuur van de SP Emmen vaak gedomineerd werd door de 'import'. We kunnen dus nu met recht zeggen voor het komende jaar: kop dr veur!


U bent hier