h

Is mogelijke invoering burgertax gewenst?

21 januari 2007

Is mogelijke invoering burgertax gewenst?

In het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe stond afgelopen zaterdag het thema burgertax op de agenda. Gespreksleider was Anton van den Neut,aanwezig waren verder de Burgemeester van Westerveld Anne Meijer en tevens voorzitter van de Vereniging van Drentse Gemeenten, de secretaris van de ouderen organisatie ANBO, Paul van der Weg en Boelie Hoekstra van de SP.

Nu de Gemeentes een gedeelte van hun belastingheffing zijn kwijtgeraakt zijnde het gebruikersdeel van de onroerend goed deel, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een brief gestuurd aan informateur Wijffels waarin zij de invoering van een burgertax bepleitten om op die manier de belastinginkomsten voor Gemeenten te genereren.

Anne Meijer gaf aan blij te zijn met de discussie over de burgertax waarbij hij ook de mogelijkheid aangaf om alleen belasting te heffen over de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Boelie Hoekstra wees erop dat de Gemeenten compensatie hebben gekregen van het Rijk voor het gebruikersdeel waarbij hij zei niet te kunnen instemmen met een uitbreiding van het belastinggebied voor gemeenten en pleitte dat er landelijk een progressiever beleid gevoerd moet worden waarna voldoende middelen naar de gemeenten vloeien om het bestaande beleid te kunnen uitvoeren en als Gemeente eigen initiatieven te kunnen nemen. Paul van der Weg gaf aan tegen een verhoging van de lastendruk te zijn, want nu is het al zo dat hij regelmatig boodschappen naar ouderen brengt die het niet redden en vertelde daarbij zich ook niet te kunnen vinden in de uitbreiding van het belastinggebied.

Anne Meijer zei ook bezorgd te zijn over het feit dat de Gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden van het Rijk krijgt zonder dat er voldoende middelen van het Rijk komen waarbij de Gemeenten garant staan voor de tekorten, wat een aantasting van de reserves betekent met alle gevolgen voor het verenigingsleven waar dan op bezuinigd moet worden. Boelie Hoekstra melde dat de laatste tien jaar de lasten voor eerste levensbehoeften zoals huur, energielasten, ziekenfondspremie en water fors zijn gestegen wat ook heeft geleid tot een grotere lastendruk voor de mensen met de middeninkomens en ouderen met een klein pensioentje die hebben namelijk meestal niet de mogelijkheid voor kwijtschelding en ook de mensen aan de onderkant die onwetend, of uit schaamte hiervoor geen aanvraag doen.

Info Boelie Hoekstra tel. 0642754732.

U bent hier